Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4048
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1139
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date celebració 1283-01-07
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 34ra-46vb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 34ra] Aquest es lo general atorgat per los senyor Rey als bisbes als prelats als relligioses als barons als cauallers als Ciutadans e als homens de les viles en general cort que tench en barchinona.
intitulatio: [ 34ra-rb] E3n nom de deu com nos en .P. per la graçia de deu Rey [f. 32rb] darago e de Çicilia
pream.: [ 34rb] siguent les vies dels nostres ançessors eentenen apau Eatranquillitat de nostres ancessors uolenterament ajam. Manam general cort en barchinona. … [ 36ra] … si daço Era duptat sia espeegat [sic] e exernit per sola recepcio de tesstimonjs sens libell e sens manament de plet
tit.: [ 36rb] De restitucio o quaix de mer emperi
text: Item restituym la possecio o quaix de mer emperi atots aquells demunt djts qui daquell antigament han vsat … [ 46va] … E a tots los officials nostres presents e esdeuenjdors que les demunt dites restitucions constitucions e establjments e declaracions obseruen e fassen nocorrompablament esser obseruats
tit.: Atorgament del jnffant namffos
conf.: Aquestes coses nos jnffant namffos fill primer de dit senyor Rey arrequesta de tots los demunt dits e de uolentat eassentimen del dit senyor Rey pare nostre loam atorgam e conformam totes les coses demunt dites … [ 46vb] … Enla general cort .vj. dies ala exjda de deembre Enlany de mil E .cc lxxxiij.
Condition fragment
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2012-01-28