Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4039
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4789
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu)
Language català
Date celebració 1429 - 1430
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1121 | Antic 9-6-7 | Antic P-10 | Antic Est. 7o gr. 3a
Copied 1429 a quo
Location in witness ff. 1-72 + iii-xxiiii
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Proces de la cort celebrada per lo senyor Rey Nalfonso judita als Regnicoles del Regne de Valencia comencada en lo loch de Trayguera e finida en la vila de Sanctmatheu dilluns a xviiijo del mes de deembre any .M.CCCC vint nou
pream.: [ 2] Chisti Nomjne Jnuocato Nouerint Vnjuersi … jn forma sub scripta
tit.: Pro brachio Ecclesiastico
intitulatio: Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Comes Rossilionjs et Ceritanje
salutatio: Venerabilj Jn christo patrj … salutem et dileccionem
text: Quja nos pro conseruacione … [ 72] … del general se segujra gran […] atot lo general
text: [ iii] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller … [ xxiiii] … priuat del dit offici ordjnari. E als lxiij. i lxiiij. capitols se conforma lo segon o dela propia precedent carta
Note el volum aplega els diversos materials que generaren les corts, tant en còpies acurades com en esborranys de treball, plens de notes
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2012-01-28