Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4032
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València capítols de greuges
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1120 | Antic 9-6-7 | Antic P-9 | Antic Est. 7o gr. 3a
Copied 1428 a quo (data de la que sembla la disposició més moderna)
Location in witness ff. 86-99v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 86] dels dos braços ecclesiastich e mjlitar [ratllat]. Greuges donats al senyor Rey enla Cort per los dos braços ecclesiastich e mjlitar ab llurs respostes e proujsions
pream.: JN dei nomjne cunctis pateat eujdenter … expressum tenores jnferius per ordjnem subsequntur uc de fimes viccecancellarius
intr.: Molt excellent princep e victorios senyor. Ala vostra molt gran senyoria los braços Ecclesiastich e Militar del vostre Regne de Valencia offeren los greuges deius contenguts … [ 86v] … E jatsia les dites coses senyor proceexquen de justicia los dits braços ho ho hauran agracia e merce uc de fimes vicecanceller
tit.: Proujsio de certs [?] greuges fets al orde de montesa sobre la juridiccio donda … de aquella
text: Prjmo senyor jatsie quels Castell e vila donda amb tots sos termens atermenats dien del orde de Montesa … [ 99] … Consiliarijs domjni Regis predicti et alijs jn numero copiosa uc de funes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darjnyo Secretarij domjnj Regis … [ 99v] … jn prjma plana decimj folij siue volumj
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jn cuius posse fir. et juraujt
Condition fragment
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2012-01-28