Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4031
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València capítols de greuges
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1120 | Antic 9-6-7 | Antic P-9 | Antic Est. 7o gr. 3a
Copied 1428 a quo (data de la que sembla la disposició més moderna)
Location in witness ff. 44-79
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 44] del braç ecclesiastich. Greuges donats per lo braç ecclessiastich ab llurs respostes e prouehits en corts anno dominj M.o cccc xviijo
pream.: Jn dei nomjne cunctis pateat eujdentur … expressum tenores jnferius per ordjnem sub seguuntur
intr.: Molt excellent princep e victorios senyor Ala vostra molt gran senyorja lo braç ecclesiastich del [f. 44v] vostre Regne de valencia offer los greuges deius contenguts … [ 44v] … lo dit brac [sic] ho haura agracia e merce uc de fimes vicecanceller
tit.: deles demandes e donatius
text: Prjmo senyor jassia que per priuilegijs per lalt senyor Rey en Jacme de bona memorja lo conquerjdor … [ 78] … generali Regni valencie Consiliarijs domjnj Regis predicti e alijs jn numero copioso uc de fimes vicecancellarius
conf.: Signum mei ffrancisci darinyo secretarij … [ 79] … clausure jn diccione causa
auten.: dominis Rex mandauit michi Petro ram jn cuius posse fir. et jurauit. P.
Condition fragment
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2012-01-28