Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4030
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València capítols de greuges
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1120 | Antic 9-6-7 | Antic P-9 | Antic Est. 7o gr. 3a
Copied 1428 a quo (data de la que sembla la disposició més moderna)
Location in witness ff. xx-42
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xx] dels tres braços [ratllat] Greuges comuns de tots los tres staments del regne de valentia prouehits per lo senyor rey nalfonso en les corts generals del regne de valentia anno dominj M.o cccc xviijo
pream.: IN dei nomjne pateat vnjuersis x cum jn Curia generalj … est expressimj tenores per ordjnem subsequitur uc de fimes vicecancellarius
tit.: Molt excellent princep e senyor
text: Vostres deuots e humjls vassalls e sotsmeses los Tres braços ço es leclesiastich Militar e Real del vostre Regne de Valencia ab gran e humjl [f. xxv] Reuerencia ofiren a vostra Real celsitut en les Corts que apresent celebrats als habitadors del dit Regne en la Ciutat de Valencia los Capitols e greuges seguents … [ 41] … Consiliarijs domjnj Regis predicti et alijs jn numero copioso uc de fimes vicecancellarius
conf.: [ 41v] Signum mei ffrancisci darjnyo secretarij dominj Regis … [ 42] … et jn quartadecima eiusdem Capitulj jn eadem plana della Saxona .iij.
auten.: dominis Rex mandauit michi petro ram jn cuius posse fir et jurauit. Petrus
Condition fragment
Note greuges presentats al rei durant les Corts
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2012-01-28