Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4001
Authors Desconegut
Titles Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora
Incipit & Explicits text: Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora … complint-me pres lo que·m és atorgat
Date / Place escrit 1450 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abbabaab
Associated Persons Atribució: Francesc Galceran de Pinós, noble
References (most recent first) Martí (2000), “Per que·m dieu que no us vull, ma senyora [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Martí (1996), Cançoner del Marquès de Barberà. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 9 , n. 39
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 133 , n. 0e.13 (175:1)
Aramon i Serra (1964), “Una cançó i tretze cobles esparses inèdites”, Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille 32 , n. 5 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres del Cançoner del marquès de Barberà, vegeu Martí 2002 (pp. 70-74)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3549
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness f. 159
Title(s) Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 159] esparsa
text: Per quem dieu : que nous vull ma senýo/ra … Complint me prest : lo quem es atorgat
Poetic Stanza 8 vv.
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Record Status Created 1999-11-09
Updated 2016-03-30