Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3997
Authors Desconegut
Titles Jamés degú ama lo que no veu
Incipit & Explicits text: Jamés degú ama lo que no veu … temprant amor segons que vol temprança
Date / Place escrit 1450 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10ï 10ï 10^: abbacddc
Associated Persons Atribució: Francesc Galceran de Pinós, noble
References (most recent first) Martí (2000), “James degu ama lo que no veu [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Martí (1996), Cançoner del Marquès de Barberà. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992 7-8 , n. 35
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 191 , n. 0e.8 (219:362)
Aramon i Serra (1964), “Una cançó i tretze cobles esparses inèdites”, Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille 30-31 , n. 1 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres del Cançoner del marquès de Barberà, vegeu Martí 2002 (pp. 70-74)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3545
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness ff. 157v-158
Title(s) Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
Incipit & Explicits text: [ 157v] James degu : ama lo que no veu … [ 158] … temprant amor : segons que vol temprança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 492
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-11-09
Updated 2012-01-28