Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3990
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegis i franqueses de Mallorca
Date / Place promulgat València 1404-02-16
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3528
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 98-100
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegis i franqueses de Mallorca, promulgat 1404-02-16
Incipit & Explicits pream.: [ 98] M3Artinus dei gratia Rex aragonum … [ 98v] … Datum valentie xvj. die febroarij anno anatiuitate dominj Millesimo Quatringentesimo quarto dol [sic] macius vidit
intr.: N3Ouerunt vnjuersi … [ 99] … jnuiolabiliter obseruarj
intitulatio: [P]Ateat Vnjuersis etc. Nos martinus dei gratia Rex Aragonum etc. (…)
dispositio: Que njngu de adulterj sia punjt en coses ne en persona si donchs la fembra ol marjt no proposan aclam dela força … [ 100] … haia lo senyor son luysme acustumat
auten.: Precedentes nouem franquesie fuerunt fideliter … jn presentj libro registrate fuere
Note segueix una disposició en llatí i, al f. 101, una nota sobre les “Dilations vltramarines” on figura el temps de navegació entre diversos punts: “Manorcha - Yuiça” xxx djes; Barcelona - Valentia dos mesos; Portugal - Granada e qualsevol Regne de Castella… quatre mesos; Rodes sis mesos; Castell sant Pere, Xipre (…) Englaterre e qualseuol altre lochs vuyt mesos”. Als folis 101v i 102r es transcriuen disposicions en llatí de mà posterior
Record Status Created 1999-11-05