Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3989
Authors Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet
Titles Ordenació sobre censals
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1468-11-24
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9830
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 97v-99
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Ordenació sobre censals, promulgat 1468-11-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 97v] Die Jouis xxiiij. mensis nouembris anno a natiuitate domjni M.cccc lxviijo
text: [L3]Os die e any demunt com entre alguns crehedors rebent censals enla part forana sobre diuersos singulars de aquella de vna part e los discrets Sindichs dela part forana … [ 99] … he no puxen demanar alguna cosa. Jo. dusay. Berardus
Note segueix en llatí als ff. 99-103v
ID no. of Witness 2 cnum 9810
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 95-96v
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Ordenació sobre censals, promulgat 1468-11-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 95] Die Jouis xxiiij mensis Nouembris anno anatiuitate domini .Mo.ccccLxviij.
text: L4Os die e any demunt dits. Com entre alguns cresadors rebents censals enla part forana … [ 96v] … e no puxen demanar alguna cosa. Jo. dusay Berardus
Note segueix un paràgraf i altres capítols en llatí ff. 96v-97
ID no. of Witness 3 cnum 3525
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 89v-90v
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Ordenació sobre censals, promulgat 1468-11-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 89v] Enquant temps los portadors (…) paguen de bens proprjs
rubr.: Dje Joujs xxiiij mensis Nouembrjs Anno anatiuitate domini M cccc lx viij
dispositio: L3Os die eany demunt dits coment alguns crehedas rebent censals enla part forana … [ 90v] … que dites ordinations disponen. Francesc berenguer de blanes. Johan dusay
Note al f. 91 una mà posterior transcriu una disposició en llatí i als ff. 92-97 es copien d'altres ordinacions en llatí
Record Status Created 1999-11-05