Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3988
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió sobre la venda de mercaderies
Date / Place promulgat Fraga 1460-09-22
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
Subject DRET
COMERÇ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10833
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 78-80
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la venda de mercaderies, promulgat 1460-09-22
Incipit & Explicits pream.: [ 78] [A]3Ra hoiats que notiffica lo spectabble [sic] e magniffich mossen vidall castella doriz … ffetes e ordonats los capitols e ordinacions saguents Miquell çabrugade
invoc.: Lo nom de nostre senyor Jesucrjst humjlment jnuocat
intr.: Lo molt magnjffich mossen vidall castelladoriz e blanes caualler conseller … [ 78v] … los qualls son del tenor e continencia saguents M. çabrugade
dispositio: P4rjmo que daqujauant alguna persona no puscha vendre a temps algunes merquaderjes draps llanes blats olis … [ 80] … sots las penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a vint hi quatre de Mars Any dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents sexante hun
ID no. of Witness 2 cnum 3523
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 66r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la venda de mercaderies, promulgat 1460-09-22
Incipit & Explicits invoc.: [ 66] Lo nom de nostre senyor deu jesucrist humilment jnuocat
intitulatio: Lo molt magnific mossen vidal castella doris / o blanes caualler conseller cambrer del molt alt / e molt excellent seyor rey (…) sobre los contractes de exaniments / e vendas atemps ab sobre mesa de for laqual prouisio es estada en la vida de fragua a xx de satembre any 1460 … e sobre les dites coses de vall scrites ple / e digest consel etc.
dispositio: Primo que degui avant alguna persona no pusca vendre atemps algunas mercaderies draps lanes blats olis species … [ 66v] … /o algu dells fossen clergues / o ecclesiastichs / o religiossos. M. caburgada
Note text afegit per una mà posterior; segueix un capítol en llatí copiat per la mateixa mà. Als ff. 67-71 es transcriu la versió llatina dels costums de Mallorca
Record Status Created 1999-11-05