Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3985
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1413-12-20
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Palay Vuiç, cavaller
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 195
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 1-25
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1413-12-20
Incipit & Explicits salutatio: [ 1] A4Ra oiats que mana y notifica atot hom generalment dequalseuol ley conditio / o / stament sien lo molt honorable mossen Palay vuiz Caualler Regent la Gouernatio de Mallorques que com los honorables en Jaume Pontiro … [ 1v] … per ço que dela obseruansa de aquelles negun nos pusca scusar. Datum Maioricis vicesima mensis decembrjs Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo tertio decimo
dispositio: J4n nomjne domjni nostrj Jesucrjsti … [ 25v] … salarijs Jmputetur omnes dicte de libre vltra reatum perjurij
Note el text és en llatí; en català només trobem les rúbriques a cada capítol i la salutatio inicial
Record Status Created 1999-10-30
Updated 2008-01-16