Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3982
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre distribució de cort
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10820
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 38v-39
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre distribució de cort, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 38v] N3alffonso per la gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: ala molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amade muller e loctjnent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: En los capitols que los ffaels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com las peccunjes quj venen a adiudicacio e distrjbucio de cort … [ 39] … ço que per vosaltres e quascun de vosaltres sera ffet lo contrarj
datatio: Dade en gayeta a xvij de Juny en lany de la natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta Nou Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3502
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness f. cxviiiir-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre distribució de cort, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intr.: [ cxviiii] N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent
text: Item com les pecunjes quj venen a adiudicacio / e distribucio de cort vinguen quasi anores quasi per jnmoderades despeses / e salaris … [ cxviiiiv] … sera fet en contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou: Rex Alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 3520
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 57v-58
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre distribució de cort, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 57v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item comles peccunjes quj venen addjudicatio … [ 58] … fet en contrarj. Dats en Gayeta a xvij deJuny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
epíleg: Precedentes proujsiones alibro ordinationum curjeGubernatjonis Regnj … Jn presentj libro contjnuate fuere
Note la resta del foli i part del verso foren omplertes amb d'altres ordinacions en llatí i català, per una mà posterior
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-04-30