Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3981
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre salaris de delegats
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10819
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. 38r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris de delegats, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 38] N3alffonso perla gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salutatio: Ala molt jllustre Reyna nostra molt care e molt amada muller e loctjnent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: en Los capitols que lo faels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats del tenor saguent
dispositio: Jtem com per ordinacio del present Regne los Jutges delats en las Causas … [ 38v] … lo que per vosaltres o quascun de vos ffet en contrarj
datatio: Dat en gayeta a xvij de Juny en lany de nostre senyor Mill quatrecens trenta nou Rex Alfonsus
Note porta una rúbrica afegida amb posterioritat
ID no. of Witness 2 cnum 3501
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxviii-cxviiii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris de delegats, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intr.: [ cxviii] N3Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxviiv] … vn capitol del tenor seguent
text: Item com per ordinacio del present Regne los jutges de legats en les causes que seran jutges hagen hauer cert salari … [ cxviiii] … vos sera fet en contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny en. lany de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 3519
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 56v-57v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris de delegats, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 56v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … [ 57] … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com per ordinacio del present Regne los jutges delegats enles causes … [ 57v] … eficacia e valor loque per vosaltres oquascun de vos sera fet lo contrarj. Dade en Gayeta a xvij [f. 57v] de Juny en lany Mil cccc xxxviiijo Rex alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-04-30