Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3980
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre salaris
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3500
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxviiv-cxviii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiv] de salarijs que non pugan pendre
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent
text: Item que placia als honorables embaixadors jmpetrar vna prouisio del molt alt Senyor Rey com per franquesa del present Regne sia disposat que negun jutge ordinari / o assessor de aquell no puixa pendre salari deles parts … [ cxviii] … o algu de vos en contrari: Dades en Gayeta a xvij. de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3518
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 56r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre salaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 56] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de arago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item que placia als honorables ambaxadors Jmpetrar vna proujsio del molt alt Senyor Rey … [ 56v] … /o / algun de vos encontrarj dade en Gayeta a xvij de Juny any dela Natijutat de nostre Senyor Mil quatrecents Trenta nou Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-04-30