Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3979
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre fer actes
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-27
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3499
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness f. cxviir-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre fer actes, promulgat 1439-06-27
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvii] Sobra de fer actes
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent:
text: Item com moltes vegades sesdeujnga que los jurats / e alguns singulars protestaran / e jntimaran alguns actes per llur jnteresser e dela cosa publica que lo Gouernador / o Loctinent / o assessor … [ cxviiv] … com axi vullam sia jntegrament obseruat. Dades en la Ciutat de Gayeta a xvij. de Juny en lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3517
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 55v-56
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre fer actes, promulgat 1439-06-27
Incipit & Explicits intitulatio: [ 55v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com moltes vegades sesdeue que los jurats e alguns particulars … [ 56] … sia jntegrament obseruat En la ciutat de Gayeta a xvij deJuny en lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil Quatrecentes Trenta nou Rex alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-10-30