Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3978
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre l'elecció dels oficis
Date / Place promulgat 1439-06-27
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3498
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxv-cxviv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre l'elecció dels oficis, promulgat 1439-06-27
Incipit & Explicits intr.: [ cxv] N5Os nalfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxvv] … vn Capitol del tenor seguent
text: Item com moltes vegades lo Senyor Rey per Jmportunitat / e no jnformat deles condicions deles persones proueheixca dels officis de balle veguer dela Ciutat / e veguer de ffora … [ cxviv] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xxvij de Juny en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3516
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 54-55
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre l'elecció dels oficis, promulgat 1439-06-27
Incipit & Explicits intitulatio: [ 54] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com moltes veguades lo molt alt Senyor Rey per jmportunjtat e no jnformat deles conditions deles persones … [ 55] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dats en Gayeta a xvij deJuny enlany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-10-30