Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3976
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10457
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 170-171
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 170] Quod franquesie obseruentur et de Perorrestencia habeat cognosti hic eiusque processus ibi duci
intitulatio: N2os Alfonso per la gracia de deu Rey derago [sic] … e de Serdayna [sic]
pream.: En los capitols que los faels nostres en Barenguer vnjs … capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com lo present Regne del Mallorques sie apertat hauem sos franqueses specials … [ 171] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret
datatio: dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 3496
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxiiv-cxiiiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intr.: [ cxiiv] N4OS Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … vn capitol del tenor seguent:
text: Item com en lo present Regne de Mallorques sia apartat hauent ses franqueses specials / e en res en lo mon no sia sotsmes al principat de Cathalunya … [ cxiiiv] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret: Dades en Gayeta a xvij. de Juny en Lany dela natiuitat de nostre Senyor. Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 3514
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 51v-52v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 51v] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey de Arago … [ 52] … hun capitol del tenor Seguent
dispositio: Item com lo present Regne de Mallorques sia apartat ehauent les franqueses specials … [ 52v] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-11-01