Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3975
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació per què no es pugui treure cavalls del regne
Que no es pugui treure cavalls ni rossins (Montserrat Ms. 202)
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
ÈQUIDS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3495
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxiv-cxii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació per què no es pugui treure cavalls del regne, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiv] Que nopugan treura Caualls delpresent Regna
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cxii] … vn capitol del tenor seguent
text: Item suplicaran los dits embaixadors al dit Senyor Rey que sia de sa merce atorgar en priuilegi perpetual als dits jurats que daqujauant no puixen esser trets fora del Regne de Majorca Caualls nj rossins … amaior cautela esser fetes les presents sots nostre sagell secret: Dat en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3513
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 51r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació per què no es pugui treure cavalls del regne, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 51] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey darago … hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Item supplicaran los dits ambaxadors al dit … [ 51v] … amaior cautela esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil cccc xxx viiijo Rex alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-05-01