Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3974
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Confirmació de la franquesa atorgada en la cort del Consolat
Que jurista ni causador entre en consolat (Montserrat Ms. 202)
Date / Place confirmat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3494
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness f. cxir-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de la franquesa atorgada en la cort del Consolat, confirmat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cxi] Confirmacio dela franquesa atorgada en en [sic] la cort del consulat que jurista njngu o causidich no puga entrauenir en dita cort
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … ha vn capitol del tenor seguent:
text: Item que supliquen al Senyor Rey que ly placia de nou confirmar / e atorgar certa prouisio Real feta en la Cort del consolat que negun jurista procurador nj causidich noy sia admes … [ cxiv] … e tollents a aquells / e a vosaltres amaior cautela tot poder de fer lo contrari: Dats en Gayeta a xvij. dies de Juny en lany dela nativitat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo. Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3512
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 50v-51
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de la franquesa atorgada en la cort del Consolat, confirmat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 50v] A3Alfonso [sic] per lagratia de deu Rey de Arago … hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Item que supplican al Senyor Rey que lj placia de nou confirmar e atorgar certa proujsio … [ 51] … amaior cautela tor poder defer locontrarj. Dats en Gayeta a xvij de Juny en lany M cccc xxx viiijo Rex alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-05-01