Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3972
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Confirmació de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qüestions
Sobre els corredors (Montserrat Ms. 202)
Date / Place confirmat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3492
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cviii-cviiiiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qüestions, confirmat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cviii] Confirmacio daltres priujlegis sobre lo fet dela mercadarja e corredos e lurs Juges
intr.: N4Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ cviiiv] … nos han presentats ha dos Capitols del Tenor seguent:
text: Item com per lo molt alt Senyor Rey en fauor dela mercaderia no ha molt sia stat atorgat cert priuilegi sobre los corredors … [ cviiiiv] … haian jurat / e complits aquests nostres manaments. Dats en Gayeta a xvij dies de Juny ant dela natiujtat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3510
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 48-49
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de privilegis sobre el fet de la mercaderia i d'altres qüestions, confirmat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 48] A3Alfonso [sic] per lagratia de deu Rey de Arago … [ 48v] … nos han presentat ha dos capitols dela tenor seguent
dispositio: Item con per lo molt alt Senyor Rey enfauor dela marcaderja noha molt sia stat atorgat … [ 49] … Jurat ecomplit aquests nostres manaments Dats en Gayeta a xvij djes de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mjl cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-05-01