Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3971
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordenacions sobre els salaris
Sobre els salaris dels escrivans (Montserrat Ms. 202)
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17 (Montserrat Ms. 202)
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10818
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 31-38
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenacions sobre els salaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 31] N3os nalffonso perla gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: Ala molt Amada muller e loctinent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: en los Capitols que Los ffaels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem per tant com la part fforana es molt vaixade de hun temps en sa per alguns gouernadors … [ 38] … tollents vos tot poder de ffer lo contrarj a maior Cautela e decernjnts esser nulla e de neguna fforse e valor tot ço que ffos ffet per vosaltres o algu de vos en contrarj
datatio: Dat en gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents trenta Nou Rex Alffonsus
ID no. of Witness 2 cnum 3491
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cvii-cviii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenacions sobre els salaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cvii] Que no sjan pagats los salaris als scrjuans fiscals capdeguaytes en la part forana ans la sentencia
intr.: N3Alfonso per la gracia de deu Rey darago de ça / e dalla … [ cviiv] … nos han presentats ha vn capitol del tenor seguent
text: Item. per tant com la part forana es molt veixada de vn temps en ça … [ cviii] … Tollents vos tot poder de fer lo contrarj amaior cautela / e decernents esser nulle / e de negun valor lo que per vosaltres / e cascu de vos sera fet lo contrarj
ID no. of Witness 3 cnum 3509
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 47v-48
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenacions sobre els salaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 47v] A3Alfonso [sic] perlagratia dedeu Rey de Arago de Sicilia deça e della … nos han presentat hun capitol dela tenor seguent
dispositio: Item per tant comla part forana es molt vexada dehun temps ença … [ 48] … de vos sera fet lo contrarj. Dat en Gayeta a xvij djes deJuny any dela Natijutat de nostre Senyor Mjl cccc Trenta Nou Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2000-04-28