Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3970
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols sobre els comissaris
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 10449
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 149v-150
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els comissaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 149v] Alia super comissarijs
intitulatio: P3ateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum etc
dispositio: J2tem com per diuerses Capitols de cort e ffranqueses sia largament ordonat e disposat Comissaris no pusquen vsar dins lo present Regne … [ 150] … que los dits Comissaris no puxen vssar en alguna manera dins lo dit Regne
datatio: placet domjno Regi Datum et attum est hoc jn nostris fidelibus Castrjs apud Turrim de Carbonayre Die decimo nono mensis Maij anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Nono … Regnorum nostrorum anno vicesimo Quarto
ID no. of Witness 2 cnum 10817
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness pp. 30v-31
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els comissaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 30v] N3os nalffonso per la gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: Ala molt jllustra Reyna nostra molt care e molt amada muller e loctinent general … saluts e dileccions
intr.: en los capitols que Los ffaels nostres barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem com per diuersos Capitols de cort e ffranquesas sia largament disposat e ordonat comjssarjs no pusquen vsar dins lo present Regne … [ 31] … si desigen squjuar la ira e jndignacio nostra ensemps abla pena demunt dita
datatio: Dat en gayeta a desset de juny en lany dela Natiujtat de Nostre senyor M cccc xxx viiij Rex Alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 3490
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cvi-cvii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els comissaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cvi] Dels comjssarjs
intr.: N3Os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … [ cviv] … nos han presentat hun capitol dela tenor seguent
text: Item com per diuersos capitols de cort / e franqueses sia largament disposat / e ordenat commjssaris no puguen vsar dins lo present Regne … [ cvii] … ab la pena damunt dita. Dats en Gayeta a xviij de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor M. cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
ID no. of Witness 4 cnum 3508
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 47r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre els comissaris, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 47] N3Os Nalfonso perla Gratia dedeu Rey de Arago … nos han presentats ha hun capitul del tenor seguent
dispositio: Item per diuersos capitols decort e franqueses sia largament disposat e ordenat … [ 47v] … ensemps ab la pena demunt dita Dats en Gayeta a xvij deJuny en lany dela Natiuitat de nostra Senyor Mil cccc xxxviiijo. Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-10-30