Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3969
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols sobre la tortura
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9812
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. xxxxvj-lviiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la tortura, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvj] Executions dels Capitols dellas nouellas ornations vulgo anomenades de mossen beranguer vnis Caualler
intitulatio: Nos Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … y de Sardayna [sic]
pream.: Enlos Capitols que los faels … del tenor seguent
dispositio: Jtem Com enlo present Regne sie stat abusa per alguns Gouernadors o loctinents deaquells que turmenten alguns delats … [ lvijv] … ço que per vosaltres sera fet encontrari
datatio: Dat en Gayeta a xvij. De Juny any dela natiuitat de nostro Señor deu M.ccccxxxviiijo
Note algunes d'aquestes disposicions estan en molt mal estat, gairebé il·legibles
ID no. of Witness 2 cnum 3489
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cv-cvi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la tortura, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] De tortura
intr.: N7OS Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … En los capitols que los fells nostres en berenguer vniç en francesch exalo / e nanthonj oliues embaixadors anos tramesos per la Ciutat / e Regne de Mallorques nos han presentats vn capitol del tenor seguent
text: Item com en lo present Regne sia stat abusat per alguns Gouernadors / o Loctinents de aquells que turmenten alguns delats sens sentencia de turments … [ cvi] … manam esser fetes les presents sots nostre sagell secret. Dats en Gayeta a xvij de Juny any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil cccc xxx viiijo Rex Alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 3507
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 46r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols sobre la tortura, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 46] Corrections dels capitols deles ordinations nouelles sonles quisleguexen
intitulatio: N3Os nalfonso per lagratia dedeu Rey de Arago de Sicilia deça e della … nos han presentats ha hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com \en/ lo present Regne sia stat abusar peralguns Gouernadors olochtinents deaquells quj turmenten … [ 46v] … manam esser fetes les presents sots nostre Sagell sacret Dats en Gayeta a xvij deJuny Any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecents Trenta nou Rex Alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-10-30