Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3967
Authors Lloctinència i governació
Titles Nove ordinationes
Ordinacions noves
Ordinacions velles vulgarment dites de Mossèn Palay
Ordinacions de Mossèn Palay
Date / Place promulgat Mallorca (regne) 1413-12-20
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Palay Vuiç, cavaller
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2871
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness pp. 1-17
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ordinacions velles vulgarment dites de mossen palay ordonades e ffetes Enla Ciutat de Mallorques per los honorables jurats dela dite Ciutat en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mo cccco xiijo … Jn manus tuas domine comença septimo mensis
intr.: A4ra hoiats que notificha atot hom generalment de qualseuoll Condicio lo stament sien lo molt honorable Mossen Palay vniç Caualler Regent la gouernacio de Mallorques … [ 1v] … hon poran Aquellas legir e veure e pendre de Aquellas translat per ço que dela obseruança de Aquellas nengu nos puscha scusar: Datum Maioricis vicesima menses decembris Anno Anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo Tercio decimo
text: J3n nomjne domjnj nostrj Jhesu christi et eius gracia adiuuante … [ 17] … Aliquj officiales contrarjum ffecerjnt ipsorum salarijs jmputentur et computentur omnes djcte decem ljbras vltra Reatum periurij
ID no. of Witness 2 cnum 3488
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. lviii-lxxxiiv
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20
Incipit & Explicits rubr.: [ lviii] Noue ordinationes edite siue facte in maioricis per Magnificos iuratos ipsius regni … xx. die mensis desembris anno a natiuitate domini Mo ccccoxiijo gouernante multum magnifico domino Pelagio (…) atque digne retinent
intr.: A9RA HOIATS que notifia atot hom generalment de qualseuol ley condicio / o stament sien Lo molt honorable mossen Palay vniç Caualler Regent la Gouernacio de Mallorques que com los honorables en Jaume pontiro Nicolau de pachs Misser bernat de olesa doctor en Leys (…) per bon Gouern. necessitat e vtilitat del Regne de Mallorques a cessar moltes difformitats / e excessos / … [ lviiiv] … hon poran aquelles legir / e veure / e pendre daquelles trellat per ço que dela obseruança de aquelles negu nos puga escusar: Datum Maioricis vitesima mensis deçembris anno anatiuitate dominj Millesimo Quadrigentesimo Tercio decimo
text: [ lviiii] I4N domine domjni … [ lxxxiiv] … fecerint ipsorum salarijs jmputentur et computentur omnes dicte decem libre vltra reditum periurij
ID no. of Witness 3 cnum 10208
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 1-30v
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Ordinations vulgo dicte de m[ossen] Palay vnil [sic] caualler
rubr.: Noua ordinationes … atque digne
acc.: Ara oyats que notifica a tothom generalment de qualseuol ley, condicio o staments sia … [ 1v] … ningu se puga excusar. Dat Majoricij vigessima mensis dehembris anno a natiuitate dominj Jhesu christi M. cccc xiij
intr.: [ 2] Jn nomine domine nostri ihesu christi et eius gratia … [ 2v] … se valeat excusare
dispositio: Quod nulla querimonia … [ 30v] … deberi vel
Note només part de la introducció és en català
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2013-03-06