Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3960
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Vengut es temps que serà conegut
Incipit & Explicits text: Vengut es temps que serà conegut … e Deu ladonchs lo farà segur d'ell
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 235
March et al. (2000), “Vengut es temps que sera conegut [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 141-144 , n. xxx
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 197 , n. 94.126 (219:408)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 68-70 , n. 30
March et al. (1952-59), Poesies 2:102-107 , n. xxx
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:278-81 , n. xxx (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 198-200 , n. i
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 206-208
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 201-203 , n. i
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5412
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 57-60
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 57] Vengut es temps que sera conegut … [ 60] … E deu ladonchs lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5696
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 41-42 ff. dxv-dxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 41] mossen Ausias march
text: Vengut es temps que sera conegut … [ 42] … e Deu ladonchs lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5971
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccvijv] Mossen auzias march
text: JVnt es lo temps / que sera conegut … Pus prop de si / es les dones vaher
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8
Note vv. 1-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 4 cnum 6950
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 77v-78
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 77v] Mossen Auzias march
text: [J]Vnt es lo temps / que sera conegut … Pus prop de si / es les doner vaher
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8
Note vv. 1-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 5542
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxix-xxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxix] Altra
text: Vengut es temps que sera conegut … [ xxxv] … E deu la donchs lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 5237
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 26v-27v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 26v] Vengut es temps que sera conegut … [ 27v] … E deu ladonchs lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4444
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxiiijv-cxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxiiijv] Vengut es temps que sera conegut … [ cxvv] … hauent esforç vehent la contra dell
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès. Al marge d'aquestes cobles, ratllades, es llegeix: “Estas siete coplas siguientes estan duplicadas por descuydo del escritor y por estar asi en el libro de donde se a traduzido este, estan atras en vna obra que comiença. Si com lo taur a cartes xxvij”
ID no. of Witness 8 cnum 7771
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxvij-xxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvij] Vengut es temps / que seraconegut … [ xxviij] … e deu lladonchs / lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note els quatre darrers versos estan escrits al marge, i van precedits de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 9 cnum 6343
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxviiijv-xxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxviiijv] Vengut es temps que sera conegut … [ xxxv] … E deu ladonchs lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6643
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xcixv-cv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xcixv] Vengut es temps / que sera conegut … [ cv] … e Deu lladonchs / lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. No hi ha cap separació tipogràfica entre la primera estrofa d'aquesta composició i la darrera de l'anterior
ID no. of Witness 11 cnum 6520
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. ciij-ciiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ciij] Vengut es temps / que sera conegut … [ ciiij] … e Deu lladonchs / lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. No hi ha cap separació tipogràfica entre aquesta composició i la següent
ID no. of Witness 12 cnum 6423
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 141-142v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 141] Vengut es temps / que sera conegut … [ 142v] … e Deu lla donchs / lo fara segur d'ell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4507
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. xxxxviiijv-l
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxviiijv] Mossen ausias march
text: Er som en temps / que seran coneguts … [ l] … e deu lladonchs \lo/ / fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6788
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 143-144v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 143] Vengut es temps / que sera valerós … [ 144v] … e Deu lla donchs / lo fara segur dell. | Fin del segundo Canto Moral
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note no hi ha cap rúbrica que separe aquesta composició de l'esparsa precedent. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6242
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 136v-138
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 136v] V2engut es temps / que sera valerós … [ 138] … e Deu lla donchs / lo fara segur dell. | Fi del Cant Moral. ij
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note no hi ha cap rúbrica que separe aquesta composició de l'esparsa precedent. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09