Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3959
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Veles e vents han mos desigs complir
Incipit & Explicits text: Veles e vents han mos desigs complir … A joch de daus vos acompararé
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10 10^ 10^ 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 197
March et al. (2000), “Veles e vents han mos desigs complir [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 197-201 , n. xlvi
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 186 , n. 94.125 (219:326)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 104-106 , n. 46
March et al. (1952-59), Poesies 3:5-9 , n. xlvi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:332-35 , n. xlvi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 56-58 , n. xl
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 50-52 , n. xl
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5428
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 92-94
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Mossen Ausias march
text: Veles euents an mos desigs complir … [ 94] … Ha joch de daus uos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5091
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 24r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 24] Grans e pochs peys / a recors correran … [ 24v] … A ioch de daus vos acomparare
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8, 1 x 4
Note manquen el vv. 1-12 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5703
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 47v-48v ff. dxxjv-dxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 47v] mossen Ausias march
text: Veles e vents han mos desigs complir … [ 48v] … a Joch de daus vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6913
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 56-57
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 56] Mossen Auzias march
text: [V]Eles e vents / han mos desigs complir … Aioch de daus / vos acomparere
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornade”
ID no. of Witness 5 cnum 5933
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxiiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiij] Mossen auzias march
text: [V]Eles e vents / han mos desigs complir … [ clxxxiiij8v] … A ioch de daus / vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5556
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xliiijv-lxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiijv] Alt\r/a
text: V2eles e uents han mos desigs complir … [ xlvv] … A joch de daus uos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6436
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xxv-xxii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] Capitulo. XXVI [sic=XI] Marco
text: Veles y vents / han mos delits complir … [ xxii] … E los meus dits / ab los fets prouare
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5252
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 39-40
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 39] Veles e vents fan mos desitxs complir … [ 40] … A joch de daus vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4389
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxij-xxxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxij] Veles / e vents han mon desig cumplir … [ xxxxiij] … a Joch de daus vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6359
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxxv-xxxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxv] [V]Eles e vents han mos desitxs complir … [ xxxxvj] … A joch de daus vos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6596
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlv-xlvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlv] V2Eles, e vents / han mon desig, cumplir … [ xlvj] … ha joch de daus / vos a comparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6473
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxxviij [sic = xxxxvij]v-xxxxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxviij [sic=xxxxvij]v] V2Eles, e vents / han mon desig cumplir … [ xxxxviijv] … a joch de daus / vos a comparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4650
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 69-70v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 69] Veles, e uents / han mon desig cumplit … [ 70v] … a joch de daus / uos acomparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4594
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxxxvj-clxxxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvj] Mossen ausias march
text: Veles e vents / han mos desigs complir … [ clxxxvijv] … per que de vos / James yo no sabre
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6720
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 52v-53v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 52v] DE AMOR CANTO. XLIII
text: V3Eles e vents / han mon desig cumplir … [ 53v] … aioch de daus / vos acompararé. | FIN DEL CANTO. XLIII
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6178
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 46v-48
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 46v] DE AMOR CANT. XLIII
text: [ 47] V2Eles e vents / han mon desig cumplir … [ 48] … a joch de daus / vos acompararé. | Fi del Cant xliij
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12