Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3955
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Tot laurador es pagat del jornal
Incipit & Explicits text: Tot laurador es pagat del jornal … en contr'aquell qui vostre no vol ser
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 208
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:66-67
March et al. (2000), “Tot laurador es pagat del jornal [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 320-321 , n. lxxx
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 157 , n. 94.121 (219:38)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 184 , n. 80
March et al. (1952-59), Poesies 3:124-125 , n. lxxx
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:18 , n. lxxx (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 162 , n. ii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 156 , n. ii
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5471
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 226
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 226] Sparca
text: Tot laurador es pagat del jornal … Encontra quell quj vostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4928
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 146v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 146v] Sparca mossen auzias march
text: Tot laurador / es paguat del jornal … Encontra quell / quj vostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6046
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 112r-v f. dlxxxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 112] Sparça
text: Tot laurador es paguat del Jornal … [ 112v] … encontraquell qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5944
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiijv] Sparça mossen auzias march
text: [T]Ot laurador / es pagat del iornal … Encontraquell qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6924
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 62r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] Sparça mossen Auzias march
text: TOt Laurador / es pagat del jornal … [ 62v] … Encontraquell / quj vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5591
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxiiijv-lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiijv] Sparca
text: Tot laurador es pagat del jornal … [ lxxxv] … Encontraquell quj uostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5629
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 68
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 68] Sparça
text: Tot laurador es pagat del jornal … En contra quell qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4415
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvj] Esparsa
text: Tot laurador es pagat del Jornal … encontraquell qui vostre no vol ser | fi
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6393
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxx] Sparça
text: [T]Ot laurador es pagat del jornal … En contraquell qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6575
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xxiiiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiiiv] Sparça
text: T2Ot laurador / es pagat del jornal … encontra'quell / qui vostre, no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6293
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. xxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvjv] Sparça
text: T2Ot laurodor [sic] / es pagat del jornal … encontra'aquell / qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4630
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 40v-41
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 40v] Sparça
text: Tot laurador es pagat del iornal … [ 41] … encontr'aquel / qui uostre no uol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4523
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. lxxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviijv] Sparça
text: Tot laurador / es pagat del Jornal … e son setzanys / que lo guardo sper
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note manquen els vv. 9-12 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 14 cnum 4536
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. xciijv (bis2)
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xciijv (bis2)] Mossen ausias march: Sparça
text: Tot laurador / es pagat del jornal … en contrá quell / qui vostre no vol ser. | Fi
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6776
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 139
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139] SPARÇA DE AMOR. II
text: T2Ot laurodor [sic] / es pagat del jornal … en contra' aquell / qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6230
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness f. 132r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] ESPARÇA DE AMOR. II
text: T2Ot laurador / es pagat del jornal … [ 132v] … en contr'aquell / qui vostre no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09