Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3954
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Tot entenent amador me entengua
Incipit & Explicits text: Tot entenent amador me entengua … envergonyit yo creu de son loch caia
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 194
March et al. (2000), “Tot entenent amador mi entengua [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 335-353 , n. lxxxvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 203 , n. 94.120 (226:8)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 196-206 , n. 87
March et al. (1952-59), Poesies 3:136-158 , n. lxxxvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:31-48 , n. lxxx (ed. ref.)vii
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 137-147 , n. lxxxvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 131-141 , n. lxxxvii
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5460
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 182-199
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 182] Mossen ausias march
text: Tot entenent amador mj entenga … [ 199] … Enuergonyt yo crech de son loch caja
Poetic Stanza 25 x 10, 1 x 6, 9 x 10
Note entre les cobles 25 i 26 hi ha 6 versos escrits i ratllats pel copista del volum, que en realitat són una repetició errònia corresponent als vv. 211-216 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 2 cnum 5056
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 57-61
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] Mossen auzias march
text: T3Ot amador entenent mj entenga … [ 61] … En uergonyit yo creu de son loch caya
Condition incomplet
Poetic Stanza 23 x 10
Note manquen els vv. 21-130, però en aquesta ocasió no s'ha perdut cap foli
ID no. of Witness 3 cnum 6088
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 152-160v ff. dcxxvij-dcxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 152] Mossen auzias march
text: Tot entenent / amador mi entenga … [ 160v] … envergonyit / yo crech de son lloch caia
Poetic Stanza 34 x 10
Note entre les estrofes dinovena i vintena s'ha deixat l'espai de mitja pàgina en blanc; a la foliació antiga, s'ha produït un salt del f. dcxxv (=151) al dcxxvij (=152)
ID no. of Witness 4 cnum 6029
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 86-89 ff. dlx-dlxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Mossen Ausias march
text: Aquellamor hon venus ha sa regna … [ 89] … enuergonyit yo creu de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 10
Note manquen els vv. 1-160 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “fi”
ID no. of Witness 5 cnum 5930
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxvijv-clxxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvijv] Mossen auzias march
text: T6Ot entenent / amoros mi entengua … [ clxxxiij] … Enuergonyit / io crech de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 9, 21 x 8
Note manca el v. 127 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 6910
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 51-55
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Mossen Auzias march
text: [T]Ot entenent / amoros mj entengua … [ 55] … Enuergonyit / no crech de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 9, 21 x 10
Note manca el v. 127 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5597
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxviijv-xcvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviijv] Altra
text: Tot entenent amador mj entengua … [ xcvjv] … Enuergonyit yo creu de son loch caia
Poetic Stanza 34 x 10
Note a la quinzena estrofa, un vers (corresponent al v. 147 de l'edició de Pagès) ha estat copiat al marge per una mà posterior a la del copista. Aquest afegit l'hem comptabilitzat a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 8 cnum 6434
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xi-xix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xi] Capitulo. IX. Marco
text: T2Ot entenent / amador mi entenga … [ xix] … Enuergonyat / yo creu de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
ID no. of Witness 9 cnum 5634
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 71-76
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 71] Tot entenent amador mj entenga … [ 76] … Enuergonyit yo crech de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 33 x 10
Note manquen els vv. 300-309 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 10 cnum 4420
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxxviij-lxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviij] Marc
text: Tot entenent / amador, mi entenga … [ lxxxiijv] … enuergonyit / yo crech de son loch caj\a/
Poetic Stanza 34 x 10
ID no. of Witness 11 cnum 6399
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lxxxiij-lxxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxiij] [T]Ot entenent amador amj entenga … [ lxxxx] … Enuergonyit yo crech de son loch caia
Condition incomplet
Poetic Stanza 14 x 10, 1 x 9, 19 x 10
Note manca el v. 147 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 12 cnum 6653
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxiiii-cxxi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxiiii] T2Ot entenent / amador, mi en tenga … [ cxxi] … enuergonyit / yo crech de son loch caja
Poetic Stanza 34 x 10
ID no. of Witness 13 cnum 6530
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxvijv-cxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxvijv] T2Ot entenent / am ador, mi en tenga … [ cxxiijv] … enuergonyit / yo crech de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
ID no. of Witness 14 cnum 4699
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 159v-162v + 167-172
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 159v] Tot entenent amador mi entenga … [ 172] … enuergonyit / yo crech de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
Note els folis estan mal ordenats, de tal manera que en els ff. 162-166 s'han interpolat versos de la composició “Aquelles mans que jamés perdonaren”. A l'onzena cobla hi ha un vers sobrer, que ha estat ratllat
ID no. of Witness 15 cnum 4585
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxxijv-clxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxijv] Mossen ausias march
text: Tot entenent / amador mi entenga … [ clxxviij] … envergonyit / yo creu de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
ID no. of Witness 16 cnum 6773
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness 128v-137
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 128v] DE AMOR CANTO. XCIII
text: T2Ot entenent / amador, mi entenga … [ 137] … en vergonyit / yo crech deson lloch caja. | Fin del Canto. xciij
Poetic Stanza 35 x 10
Note la cobla 32 és una repetició errònia de la cobla 29. Per això aquest testimoni té vuit versos més que el text editat per Pagès
ID no. of Witness 17 cnum 6227
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 122-130
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 122] DE AMOR CANT. XCII
text: T2Ot entenent / amador, mi entenga … [ 130] … en vergonyit / yo crech de son lloch caja. | Fi del Cant. xcij
Poetic Stanza 35 x 10
Note la cobla 32 és una repetició errònia de la cobla 29. Per això, aquest testimoni té vuit versos més que el text editat per Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12