Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3950
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Tal so com cell qui penssa que morrà
Incipit & Explicits text: Tal so com cell qui penssa que morrà … ne tart la mà, com de vos vull escriure
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 195
March et al. (2000), “Tal so com cell qui penssa que mora [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 215-218 , n. li
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.116 (219:406)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 115-116 , n. 51
March et al. (1952-59), Poesies 3:21-24 , n. li
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:348-50 , n. li (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 32-33 , n. xxi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 26-27 , n. xxi
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5433
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 103-104
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] Mossen Ausias march
text: Tal so com [sell] quj pensa que mora … [ 104] … Ne tart lama quant vull de vos escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; el mot “sell” del primer vers està mig esborrat
ID no. of Witness 2 cnum 5072
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 41v-42
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] Mossen auzias march
text: A2 Tal com çell qui pensa que morra … [ 42] … Ne tart la ma / com de vos vull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6056
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 118r-v f. dlxxxx[ij]r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 118] mossen Ausias march
text: Tal so com çell qui pensa que morra … [ 118v] … ne tart la ma com de vos vull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6911
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 55v-56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 55v] Mossen Auzias march
text: [T]Al so com cell / qui pense que morra … [ 56] … Ne tard la ma / com de vos vull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornade”
ID no. of Witness 5 cnum 5931
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiij] Mossen auzias march
text: T6AL so com çell / qui pense que morra … [ clxxxiijv] … Ne tard la ma / com de vos vull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5561
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. lr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ l] Altra
text: Tal so com cell quj penssa que mora … [ lv] … Ne tart la ma com de uos uull escriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5259
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 44v-45v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 44v] Tal so com lom qui pensa que morra … [ 45v] … Ne tart lama com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4393
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxvjv-xxxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxvjvi] Tal so com cell qui pensa que morra … [ xxxxvij] … ne tart la ma com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6364
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ l] [T]Al so com çell qui pensa que morra … [ lv] … Ne tart la ma com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6567
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xviiv-xviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xviiv] T2Al so com cell / qui pensa, que morra … [ xviiiv] … ne tart la ma / com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6285
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. xixr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xix] T2Al so com cell / qui pensa que morra … [ xixv] … ne tart la ma / com de vos vull'scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4622
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 31-32
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 31] Tal so com cell / qui pensa que morra … [ 32] … ne tart lama / com deuos uull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4586
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxxviij-clxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviij] Mossen ausias march
text: Tal som com çell / qui pensa que morra … [ clxxviiij] … ne tart la ma / com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6691
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 29r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] DE AMOR CANTO. XXII
text: T3Al so com çell / qui pensa que morra … [ 29v] … ne tart la ma / com de vos vull escriure. | FIN DEL CANTO. XXII
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6157
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 23-24
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 23] DE AMOR CANT. XXII
text: T2Al so com cell / qui pensa que morra … [ 24] … ne tart la ma / com de vos vull escriure. | Fi del Cant. xxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12