Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3949
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Incipit & Explicits text: Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar … quant me recort que res vos haj'a dir
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 204
March et al. (2000), “Sobresdolor m'a tolt l'imaginar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 132-135 , n. xxvii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 160-161 , n. 106
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 189 , n. 94.115 (219:344)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 62-63 , n. 27
March et al. (1952-59), Poesies 2:97-100 , n. xxvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:271-74 , n. xxvii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 54-55 , n. xxxviii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 48-49 , n. xxxviii
Number of Witnesses 23
ID no. of Witness 1 cnum 5409
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 54-56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 54] Mossen Ausias march
text: Sobres dolor ma tolt limaginar … [ 56] … Quant me recort que res vos aja dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4150
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 18v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 18v] S3Obres dolor ma tolt limaginar … Los marjnes embadelits estan
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 29-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 3 cnum 7228
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 146v-147
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 146v] Altra
text: Sobres dolor / ma tolt limaginar … [ 147] … Quant me recort / que res vos hage dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6032
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 90v f. dlxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 90v] mossen Ausias march
text: Jo contrafas nau en golf perillan … quant me recort que res vos haia dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. Ens trobem davant d'un fragment que s'ha transmès en diversos testimonis impresos o manuscrits. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6074
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 137r-v f. dcxjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 137] Mossen auzias march
text: Sobres dolor matolt limaginar … [ 137v] … quant me rrecort que rres vos haja djr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 6920
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 60-61
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Mossen Auzias march
text: [S]Obres dolor / ma tolt limaginar … [ 61] … Pensant en vos / sius volrets penedir
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note la darrera cobla no és editada per Pagès, que, en canvi, sí que la transcriu en una nota a peu de pàgina. Les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 7 cnum 5940
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxviijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviij] Mossen auzias march
text: [S]Obres dolor / ma tolt limaginar … [ clxxxviijv] … Pensant en vos / sius volrets penedjr
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note la darrera cobla és transcrita per Pagès en una nota a peu de pàgina. Les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 8 cnum 5539
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxvijv-xxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvijv] Altra
text: Sobres dolor ma tolt limaginar … [ xxviijv] … Quant me recort que res uos haia dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 5234
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 25-26
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 25] [S]2Obres dolor ma tolt limaginar … [ 26] … Mes propi es que pogues tost morir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4445
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxvv-cxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvv] March
text: Yo contrafaç / nau en golf perillan … [ cxvj] … quant me recort / que res vos haja dir | fi
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4371
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxvv-xxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvv] Sobres dolor ma tolt / limaginar … [ xxvjv] … quant me recort / que res vos hajedit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 12 cnum 6340
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxviij-xxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxviij] [S]Obres dolor ma tolt limaginar … [ xxviiij] … Quant me recort que res vos aia dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6630
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lxxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxij] Y2O contrafaç / nau, engolf perillan … quant me recort / que res vos haja dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. Ens trobem davant d'un fragment que s'ha transmès en diversos testimonis impresos o manuscrits. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6593
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xliv-xlii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xliv] S2Obres dolor / m'a tolt, l'imaginar … [ xlii] … quant me recort / que res, vos aje'dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6470
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. xxxxiiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxiiij] S2Obres dolor / m'a tolt l'imaginar … [ xxxxiiijv] … quant me recort / que res vos aje'dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6507
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. lxxxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxv] Y2O contrafac / Nau / engolf perillan … [ lxxxvv] … quant me recort / que res vos haja'dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 4647
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 64-65
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 64] Sobres dolor m'a tolt l'imaginar … [ 65] … quant me recort / que res uos aie dir.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 18 cnum 7742
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness f. 118
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 118] Yo contrafac / nau en golf perillan … quant me recort / que res uos haja dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 19 cnum 4576
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clviiijv-clx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiijv] Mossen ausias march
text: Sobres dolor / ma tolt limaginar … [ clx] … quant me recort / que res vos haia dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 20 cnum 6754
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 94r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 94] DE AMOR CANTO. LXXIIII
text: Yo contra faç / Nau en golf perillan … quat [sic] me recort / que res vos haja dir. | Fin del Canto. lxxiiij
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. La rúbrica inicial d'aquesta composició en realitat es tracta d'una enganxina escrita amb caràcters tipogràfics incorporada una vegada els fulls ja eren impresos
ID no. of Witness 21 cnum 6717
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 48v-49
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 48v] DE AMOR CANTO. XL
text: S3Obres dolor / m'atolt l'imaginár … [ 49] … quant me recort / que res vos aje adir. | FIN DEL CANTO. XL
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 22 cnum 8340
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness f. 88v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 88v] Lo matex en lo Cant Sobres dolor. XL
text: Yo contra faç / Nau en golf perillan … quant me recort / que res vos haja dir. | Fi del Cant. lxxiij
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 23 cnum 6175
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 42v-43v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 42v] DE AMOR CANT. XL
text: S2Obres dolor / m'atolt l'imaginár … [ 43v] … quant me recort / que res vos aja dir. | Fi del Cant. xl
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-10-27