Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3948
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Sia cascú per ben hoir attent
Incipit & Explicits text: Sia cascú per ben hoir attent … que no ymagin que haver se pogués
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Sia cascu per ben hoir attent [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 158-160 , n. xxxv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.114 (219:405)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 79-80 , n. 35
March et al. (1952-59), Poesies 2:119-122 , n. xxxv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:296-98 , n. xxxv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 122-123 , n. lxxx
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 116-117 , n. lxxx
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 5417
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 68-70
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 68] Mossen Ausias march
text: Sia cascu perben hoyr atent … [ 70] … Que no himagin que hauer sepogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6081
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 142v-143 ff. dcxvjv-dcxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 142v] Mossen auzias march
text: Sia cascu per ben ohir atent … [ 143] … que no ymagin que auer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5547
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxxiiijv-xxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiijv] Altra
text: Sia cascu per ben hoir attent … [ xxxvv] … Que noymagin que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 4 cnum 5242
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 30v-31
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 30v] Sia cascu per ben hoyr attent … [ 31] … Que no ymagin que hauer se posques
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 4378
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. xxxijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxij] Marc
text: Sia cascu / per ben hoyr atent … [ xxxijv] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 6348
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxiiijv-xxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiiijv] SJa cascu per ben hoir atent … [ xxxv] … Que no ymagin quauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6645
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cii-ciii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cii] S2Ia cascu / per ben hoyr, aten … [ ciii] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6522
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cvv-cvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvv] S2Ia cascu / per ben hoyr atent … [ cvjv] … que noymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4693
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 144v-145v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 144v] Sia cascu / per ben hojr aten … [ 145v] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4574
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clvijv-clviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clvijv] Mossen ausias march
text: Sia cascu / per ben hoir atents … [ clviij] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6766
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 115v-116v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115v] DE AMOR CANTO. LXXXVI
text: S3Iia [sic] cascu / per ben hoir atent … [ 116v] … que no ymagin / que hauer se pogues. | Fin del Conto. [sic] lxxxvj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6220
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 109v-110v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sia cascú per ben hoir attent, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 109v] DE AMOR CANT. LXXXV
text: S2Ia cascu / per ben hoir atent … [ 110v] … que no ymagin / que hauer se pogues. | Fi del Cant. lxxxv
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09