Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3947
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si pres grans mals un be·m serà guardat
Incipit & Explicits text: Si pres grans mals un be·m serà guardat … no l'han sentit e de sos fets s'espanten
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Si pres grans mals un be·m sera guardat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 87-90 , n. xv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.113 (219:404)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 35-36 , n. 15
March et al. (1952-59), Poesies 2:54-58 , n. xv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:230-33 , n. xv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 27-28 , n. xvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 21-22 , n. xvii
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 5398
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 30-32
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] Mossen ausias March
text: Si pres grans mals vn ben sera guardat … [ 32] … No lan sentit e de sosfets sespantan
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5080
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 34v-35
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] Mossen auzias march
text: S2J pres grans mals / hun be masta guardat … [ 35] … No lan sentit / e desos fets saspanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5678
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. xvjv-xvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xvjv] Mosen ausias march
text: Si pres grans mals / vn bem seraguardat … [ xvijv] … no lan sentit / ede sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5527
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xiiijv-xvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiijv] Altra
text: Si pres grans mals vn bem sera guardat … [ xvv] … Nol han sentit e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6448
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xliv-xliiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xliv] Capitulo. XXIIII Marco
text: Si pres grans mals / vn bem sera guardat … [ xliiv] … Los amadors / damar be no sespanten
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 49-52 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 5222
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 14v-15v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 14v] [S]2J pres grans mals hun bem sera guardat … [ 15v] … Nol han sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4360
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xiiij-xv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xiiij] Si pres grans mals vn bem seraguardat … [ xv] … no lan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 8 cnum 6329
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xvv-xvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xvv] [S]J pres grans mals vn bem sera gordat … [ xvjv] … Nol han sentit / e de sos fets sespantan
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6619
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxviiv-lxviiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxviiv] S2I' pres grans mals / vn bem sera guardat … [ lxviiiv] … no lan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tarnada” [sic]
ID no. of Witness 10 cnum 6496
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxv-lxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxv] S2I pres grans mals / vn bem sera guardat … [ lxxjv] … no lan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4673
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 99-100
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 99] Si pres grans mals / un bem'sera guardat … [ 100] … no lhan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4581
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxv-clxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxv] Mossen ausias march
text: Si pres grans mals / vn bem sera guardat … [ clxvj] … nol veren may / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6745
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 23v-14v [sic = 23v-24v]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] DE AMOR CANTO. XVII
text: S3I pres grans mals / hun bem sera guardát … [ 14 [sic=24]v] … nol'han sentit / e de sos fets se'spanten. | Fin del canto. xvij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6152
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 17v-18v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si pres grans mals un be·m serà guardat, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 17v] DE AMOR CANT. XVII
text: S2I' pres grans mals / hun bem sera guardat … [ 18v] … nol'han sentit / e de sos fets se'spanten. | Fi del Cant. xvij
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28