Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3946
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si per null temps creguí ser amador
Incipit & Explicits text: Si per null temps creguí ser amador … que solament haja nom de resclus
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 13
March et al. (2000), “Si per null temps cregui ser amador [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 410-414 , n. xcvii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.112 (219:36)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 243-245 , n. 97
March et al. (1952-59), Poesies 4:49-52 , n. xcvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:103-06 , n. xcvii (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:116-118
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 180-181 , n. v
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 182-183 , n. v
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5481
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 260-262
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 260] Mossen Ausias march
text: Si per null temps creguj ser amador … [ 262] … Que solament aya nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5039
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 80r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 80] Quj es aquell / quen dolra abastas … [ 80v] … Que solament / aia nom de resclus
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6097
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 168v-169v ff. dcxxxxiijv-dcxxxxiiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 168v] Mossen auzias march
text: Si per null temps / cregui ser amador … [ 169v] … que solament / haia nom desclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6715
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 34v-35
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] Mossen Auzias march
text: [S]J per null temps / cregui scer amador … [ 35] … Que solament / haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5749
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxvij-xxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvij] Mossen auzias march
text: S8J per null temps / cregui scer amador … [ xxxviij] … Que solament / haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5608
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxj] Altra
text: Si per null temps creguj ser amador … [ cxxj] … Mon espirit no te son sentiment
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 6465
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. cv-cii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Capitulo. VIII Marco
text: Si per nulll [sic] temps / cregni [sic] ser amador … [ cii] … Mas pvix no muyr / de pocamor macus
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5643
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 90-91
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 90] Si per null temps cregui ser amador … [ 91] … Que solament aia nom de resclus
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 7, 1 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 47 (“car yo desig que perdés tot plaher”) de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4438
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cijv-ciijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cijv] March
text: Si per null temps / cregui ser amador … [ ciijv] … que solament / haja nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial està ratllada, mentre que la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 10 cnum 6408
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cvjv-cvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvjv] Quinta
text: [S]2J per null temps cregui ser amador … [ cvijv] … Que solament haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6659
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxxiiiv-cxxxiiiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxiiiv] S2I per null temps / cregui, ser amador … [ cxxxiiiiv] … que solament / haja nom, de reclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6536
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxxvv-cxxxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxvv] S2I per null temps / cregui ser amador … [ cxxxvjv] … que solament / haja nom de reclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4705
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 183-184
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 183] Si per null temps / cregui ser amador … [ 184] … que solament haia nom de resclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4584
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxviijv-clxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviijv] Mossen ausias march
text: Si per null temps / cregui ser amador … [ clxviiijv] … que solament / haia nom de esclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6807
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 202v-204
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 202v] DE MORT CANTO. VI
text: S2I per null temps / cregui ser amador … [ 204] … que solament / haja nom de reclus. | Fin del canto. vj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6261
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 195-196v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 195] DE MORT CANT. VI
text: S2I per null temps / cregui ser amador … [ 196v] … que solament / haja nom de reclus. | Fi del Cant. vj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12