Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3945
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si'n algun temps me clamí sens rahó
Incipit & Explicits text: Si'n algun temps me clamí sens rahó … e que no lex lo fin or per estany
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Si 'n algun temps me clami sens raho [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 622-629 , n. cxx
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.111 (219:35)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 380-384 , n. 120
March et al. (1952-59), Poesies 5:98-107 , n. cxx
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:296-301 , n. cxx (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 107-110 , n. lxxii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 101-104 , n. lxxii
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 5725
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 149-151v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 149] Altres
text: Sinalgun temps me clamj sens raho … [ 151v] … E que no lex lo fin or per stany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4465
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. clxxxvijv-cxcv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ clxxxvijv] Sin algun temps / me clami, sens raho … [ cxcv] … e que noleix / lo fin or, per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 3 cnum 6632
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxxiii-lxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxiii] S2I'n algun temps / me clami, sens raho … [ lxxxvv] … e que no leix / lo fin or, per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6509
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxxvjv-lxxxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxvjv] S2I'n algun temps / me clami sens raho … [ lxxxix] … e que no leix / lo fin or per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6420
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 119v-122v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 119v] S'in algun temps / me clami sens raho … [ 122v] … e que no leix / lo fin or per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4600
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxviiijv-clxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiijv] Mossen ausias march
text: Sin algun temps / me clami sens raho … [ clxxij] … e que no leix / lo fin or per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 6756
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 95v-98
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 95v] DE AMOR CANTO. LXXVI
text: S3I en algun temps / me clami sens raho … [ 98] … e que no leix / lo fin or per estany. | Fin del Canto . lxxvj
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6210
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 89v-92v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si'n algun temps me clamí sens rahó, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 89v] DE AMOR CANT. LXXV
text: [ 90] S2I'n algun temps / me clami sens ráho … [ 92v] … e que no leix / lo fin or per estany. | Fi del Cant. lxxv
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09