Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3943
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Incipit & Explicits text: Si Deu del cors la mi'arma sostrau … per mon parlar no faent-la·us palesa
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 3
March et al. (2000), “Si Deu, del cors, la mi 'arma sostrau [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 94-97 , n. xvii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 156-158 , n. 103
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 189 , n. 94.109 (219:343)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 39-41 , n. 17
March et al. (1952-59), Poesies 2:62-66 , n. xvii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:237-40 , n. xvii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 48-49 , n. xxxiii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 42-43 , n. xxxiii
Number of Witnesses 18
ID no. of Witness 1 cnum 5400
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 34-36
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34] Mossen Ausias march
text: Si deu del cors lamia arma sostrau … [ 36] … Per mon parlar no fahent laus palessa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5078
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 36-37
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36] Mossen auzias march
text: S2J deu del cors la mjarma sostrau … [ 37] … Per mon perlar / no faent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7225
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 143-144
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 143] Altra
text: Si deu del cors / lamiarma sostrau … [ 144] … Per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5680
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. xviiij-xx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiij] Mossen ausias march
text: Si deu de cors / la miarma sostrau … [ xx] … si contra mor / valgues algunam presa
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 3807
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 24v-25v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 24v] Mossen Auzias march
text: SJ Deu del cors / la miarma sostrau … [ 25v] … Per mon parlar no fahent leus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5739
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvj] Mossen auzias march
text: S6J deu del cors / la miarma sostrau … [ xxvjv] … per mon parlar no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5529
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xvjv-xvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xvjv] Altra
text: Si deu del cors lamjarma sostrau … [ xvijv] … Per mon parlar no faent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note just després del primer vers de la tercera cobla, el copista ha transcrit erròniament un vers, que ha estat ratllat, corresponent al v. 10 de l'edició de Pagès. No hem comptabilitzat aquest afegit a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 8 cnum 8338
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xlviii-xlix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviii] F [sic] da som planch / e quedament treball … [ xlix] … Si contramor / valguer alguna empresa
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 1-8 i 57-60 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 6441
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness f. xxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxv] Capitulo. XXVI
rubr.: Marco
text: Si deu del cos / la mi arma sostrau … Culpa no han / pus bon voler los fall
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 10 cnum 5224
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 16v-17v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 16v] Si deu del cos la mjarma sostrau … [ 17v] … Per mon parlar no fahentlaus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4362
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xvj-xvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xvj] Sideu del cos lo mia arma sostrau … [ xvij] … per mon parlar no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 12 cnum 6331
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xvijv-xviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xvijv] [S]J deu del cos lamjarma sostrau … [ xviiij] … Per mon parlar no faent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6584
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxxv-xxxiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxv] S2I deu del cos / lamia'rma, sostrau … [ xxxiv] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6302
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxijv-xxxi [sic = xxxiij]v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxijv] S2I Deu del cos / lamia'rma sostrau … [ xxxi [sic=xxxiij]v] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4639
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 48v-50
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 48v] Si deu del cos / la mi arma sostrau … [ 50] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 4579
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxiij-clxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiij] Mossen ausias march
text: Si Deu del cos / la mi arma sostrau … [ clxiiij] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6708
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 43-44
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] DE AMOR CANTO. XXXV
text: S3I Deu del cos / la mi arma sostráu … [ 44] … per mon parlar / no fahent laus palesa. | FIN DEL CANTO. XXXV
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 18 cnum 6170
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 37-38v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 37] DE AMOR CANT. XXXV
text: S2I Deu del cos / la mi arma sostráu … [ 38v] … per mon parlar / no fahent laus palesa. | Fi del Cant. xxxv
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28