Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3942
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Incipit & Explicits text: Si com hun rey, senyor de tres ciutats … e mostre·u yo qui n'he perdut parlar
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10^ 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 237
March et al. (2000), “Si com hun rey, senyor de tres ciutats [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 70-72 , n. x
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.108 (219:355)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 25-26 , n. 10
March et al. (1952-59), Poesies 2:37-39 , n. x
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:215-17 , n. x (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 17-18 , n. ix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 11-12 , n. ix
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5393
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 20-21
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 20] Mossen Ausias march
text: Si com vn Rey senyor de tres ciutats … [ 21] … E mostreu yo quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4146
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 9-10
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Mossen auzias march
text: [S]2i com hun rey senyor de tres ciutats … [ 10] … E mostreu yo qui ne perdut perlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5669
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 8r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] mosen ausias march
text: Si com hun rey señor de tres Ciutats … [ 8v] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 4 cnum 6952
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 78v-79
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 78v] Mossen Auzias march
text: SJ com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ 79] … E mostreu io / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5973
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccviijv-ccviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviijv] Mossen auzias march
text: SJ com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ ccviiij] … E mostreu yo / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5522
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. ixv-x
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ixv] Altra
text: Si com hun rey senyor de tres ciutats … [ x] … E mostreu yo quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6431
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. viiv-viiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ viiv] Capitulo. V. Marco
text: S2J com vn rey / de tres ciutats senyor … [ viiiv] … Quen res contrast / que sia de amar
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5217
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 10v-11v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 10v] [S]J com un rey Señor de tres Ciutats … [ 11v] … E mostreu jo qui ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4355
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. viiijv-xv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viiijv] Si com vn rey / Señor de tres Ciutats … [ xv] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6324
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xv-xjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xv] SJ com vn rey senyor de tres ciutats … [ xjv] … E mostrau yo quine perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6554
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. viiir-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viii] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ viiiv] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6272
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. viijv-ix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viijv] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ ix] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4609
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 17-18v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 17] Si com un Rey / senyor de tres çiutats … [ 18v] … e mostreu yo/ que ne perdut parlar.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4580
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxiiij-clxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiij] Mossen ausias march
text: Si com vn Rey / Señor de tres ciutats … [ clxv] … e mostreu yo / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6678
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 15v-16v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] DE AMOR CANTO. IX
text: S3I com vn Rey / de tres çiutats senyor … [ 16v] … e mostreu yo / quin he, perdut parlar. | Fin del noueno Canto
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6144
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 9v-10v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v] DE AMOR CANT. IX
text: S2I com vn Rey / de tres ciutats senyor … [ 10v] … e mostreu yo / quin he perdut parlar. | Fi del noue Cant.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28