Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3941
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com rictat no porta bens ab si
Incipit & Explicits text: Si com rictat no porta bens ab si … l'aygua corrent amunt se puga'stendre
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 30
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:18-19
March et al. (2000), “Si com rictat no porta bens ab si [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 60-63 , n. vii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 111-113 , n. 68
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.107 (219:403)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 18-20 , n. 7
March et al. (1952-59), Poesies 2:25-30 , n. vii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:204-08 , n. vii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 38-40 , n. xxvi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 32-34 , n. xxvi
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5390
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 13-15
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Mossen Ausias march
text: Si com Rictat no porta bens absi … [ 15] … Laygua corrent amunt se pugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4982
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 184-185
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 184] ffeta per mossen auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si … [ 185] … Laygua corent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 1485
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 5-6
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 5] Amor no pot auer desordenat … [ 6] … Layga corrent amunt se puga stendra
Condition acèfal
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-8, per pèrdua de folis. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7191
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 106-107v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 106] Mossen Auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si … [ 107v] … Layga corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5666
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 4v-5v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 4v] Mosen ausias march
text: Si com Ryctat no porta bens ab sj … [ 5v] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 6 cnum 6908
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 49-50
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Mossen Auzias march
text: Sj com rictat / no porta bens absi … [ 50] … Laygua corrent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5766
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. liij-liiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ liij] Mossen Auzias march
text: S6Si [sic] com rictat / no porta bens ab si … [ liiij] … laygua corrent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 5519
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. vj-vij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vj] Altra
text: Si com rictat no porta bens ab si … [ vij] … Laygua corrent amunt sepugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 5214
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 7v-9
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 7v] S2J com rictat no porta bens ab si … [ 9] … Laygual reues / e pels alts putxs stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4353
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. vjv-viij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ vjv] Si com rictat no porta bens ab si … [ viij] … laygua corrent amunt se pugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 11 cnum 6321
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. vijv-viiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ vijv] [S]2J com riquesa no porta bens ab si … [ viiij] … Laygua corrent amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6573
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxiiv-xxiiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiiv] S2I com rictat / no porta bens, absi … [ xxiiiv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6291
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxiiij-xxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiiij] S2I com rictat / no porta ben ab si … [ xxvv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4628
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 38-39v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 38] Si com rictat / no porta bens ab si … [ 39v] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 4578
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxjv-clxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxjv] Mossen ausias march
text: Si col [sic] rictat / no porta bens ensi … [ clxijv] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6697
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 35-36v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] DE AMOR CANTO. XXVIII
text: S3I com rictat / no porta bens ab si … [ 36v] … laigua corrent / amunt se puga'stendre. | Fin del Canto veynte y ocho
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 17 cnum 6163
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 29-30v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] DE AMOR CANT. XXVIII
text: [ 29v] S2I com rictat / no porta bens ab si … [ 30v] … laigua corrent / amunt se pug'estrendre. | Fi del Cant. xxviij
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12