Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3939
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com l'om rich qui per son fill treballa
Incipit & Explicits text: Si com l'om rich qui per son fill treballa … en mi tot sol tal us es ja erran
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 223
March et al. (2000), “Si com l'om rich qui per son fill treballa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 237-239 , n. lviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.105 (219:402)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 129-130 , n. 58
March et al. (1952-59), Poesies 3:45-47 , n. lviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:369-71 , n. lvii (ed. ref.)i
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 53-54 , n. xxxvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 47-48 , n. xxxvii
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5440
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 117-118 + 120
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 117] Mossen Ausias march
text: Si com lom rich quj per son fill treballa … [ 120] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. En la p. 119 ha estat copiada una tornada (“Lir entre carts ma uoluntat segira | Tant que yous vull honestay desonesta | Lo sant ahir aquell del qual tinch festa | E plaume co de que vinch tost en jra”), que no es correspon amb aquesta composició i, després, en aquesta mateixa pàgina, s'han copiat les dues primeres estrofes de la composició “Quj sino foll demana sim enyor”. Tant la tornada com aquestes dues estrofes han estat ratllades, possiblement per la ploma del mateix copista. A l'inici de la p. 120, tan sols es copia la tornada de la composició “Si com lom rich qui per son fill treballa”
ID no. of Witness 2 cnum 5069
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 44-45
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Mossen auzias march
text: S2i com lom rich / qui per son fill traballa … [ 45] … En mj tot sol / tal hus es ja arrant
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5708
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 52v-53 ff. dxxvjv-dxxv[ij]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 52v] Mossen Ausias march
text: Si com lom rich qui per son fill treballa … [ 53] … altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5959
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxxviiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxviiij] Mossen auzias march
text: [S]J com lo rich / qui per son fill treballa … [ clxxxxviiijv] … Altre delit / perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6937
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 70r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 70] Mossen Auzias march
text: SJ com lo rich / qui per son fill treballa … [ 70v] … Altre delit / perdurable roman
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 5, 2 x 3, 2 x 8, 1 x 4
Note després del v. 16 s'han interpolat cinc versos de la composició “Ma voluntat amant-vos se contenta”, que no hem comptabilitzat en el còmput de versos. A més, la primera estrofa de tres versos, situada després del v. 21, és en realitat una repetició dels vv. 29-31 de Pagès. Al marge de la rúbrica s'ha escrit: “Cobles en lahor de la sua anomorada”. La darrera estrofa va precedida de rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5568
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lvij-lviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lvij] Altra
text: Si com lo rich que per son fill treballa … [ lviij] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5264
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 48v-49
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 48v] Si com lo rich qui per son fill treballa … [ 49] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4422
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxxvr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] Marc
text: Si com lom rich qui per son fill treballa … [ lxxxvv] … en mi tot sol tal vos es jaerran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 9 cnum 6371
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lvj-lvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lvj] [S]J com lom rich qui per son fill treballa … [ lvij] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6592
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlv-xliv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlv] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ xliv] … en mi tot sol / tal vos, es ja herran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6310
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxxxij [sic = xxxxiij]-xxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxij [sic=xxxxiij]] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ xxxxiiij] … en mi tot sol / a vos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 5093
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 63-64
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 63] Si com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ 64] … en mi tot sol / a uos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Form .
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4582
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxvjv-clxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvjv] Mossen ausias march
text: Si col [sic] lom rich / qui per son fill treballa … [ clxvij] … en mi tot sol / tal vos es Ja erran
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles són en realitat dues tornades diferents i, de fet, cadascuna de les dues va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6716
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 47v-48
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 47v] DE AMOR CANTO. XXXXI [sic=XXXIX]
text: S3I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ 48] … altre delit / perdurable roman
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 15 cnum 6174
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 41v-42v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] DE AMOR CANT. XXXIX
text: S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ 42v] … altre delit / perdurable roman. | Fi del Cant. xxxix
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12