Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3937
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Incipit & Explicits text: Si col malalt qui lonch temps ha que jau … un mal estrem atraçat per Amor
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 179 i 196
March et al. (2000), “Si co·l malalt qui lonch temps ha que jau [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 324 , n. lxxxiii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.103 (219:34)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 187 , n. 83
March et al. (1952-59), Poesies 3:127 , n. lxxxiii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:21 , n. lxxxiii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 163 , n. iv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 157 , n. iv
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5474
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 227
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 227] Sparca
text: Si col malalt quj lonch temps ha que jau … Un mal estrem atracat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 6050
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 114 f. dlxxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Sparça
text: Si col malalt quj llonch temps ha que Jau … Vn mal estrem atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 6912
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 56
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 56] Sparca
text: [S]J col malalt / qui lonch temps ha que jau … Vn mal strem / atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5932
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiijv] Sparça
text: [S]J col malalt qui lonch temps ha que Jau … Vn mal strem atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 5917
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clv] Sparça de mossen auzias march
text: Si col malalt / quj lonch temps ha que Jau … Vn mal estrem atractat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 5594
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvv] Sparca
text: Si col malalt quj lonch temps ha que jau … Un mal estrem atracat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 5632
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 69v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 69v] Sparça
text: Com lo malalt qui lonch tems es que jau … Vn mal strem atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 8 cnum 4418
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvjv] Sparça
text: Si col malalt / qui lonch temps ha que Jau … vn mal estrem / atraçat, per amor | fi
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 6396
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxv] [S]2J col malalt qui lonch temps a que jau … Vn mal strem atrassat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 6611
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. lx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lx] Sparça
text: S2I col malalt / qui lonch temps ha, que jau … vn mal estrem / atraçat, per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 11 cnum 6488
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. lxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiij] Sparça
text: S2I col mal alt / qui lonch temps ha que jau … vn mal estrem / atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquesta esparsa va seguida d'una altra composició, “No guart avant, ne membre lo passat”, sense cap distinció tipogràfica que les separi
ID no. of Witness 12 cnum 4665
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness f. 89
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Sparça
text: Si col malalt / qui lonch temps ha que jau … un mal extrem / atracat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 13 cnum 4597
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. cxc
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxc] Sparça
text: Si col malalt / qui llonch temps ha que Jau … vn mal estrem / atraçat per amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 14 cnum 6778
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 139v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 139v] ESPARÇA DE AMOR. IIII
text: S3I col malalt / que llonch temps a que jau … vn mal estrem / a traçat per Amor
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 6232
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 132v-133
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132v] ESPARÇA DE AMOR. IIII
text: S2I col malalt / que lonch temps a que jau … [ 133] … vn mal estrem / a traçat per Amor
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09