Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3936
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si col malalt que·l metge lo fa cert
Incipit & Explicits text: Si col malalt que·l metge lo fa cert … la torre gran li sembla gra de mill
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^10^10^10^10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Si co·l malalt que·l metge lo fa cert [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 240-242 , n. lix
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.102 (219:354)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 131-132 , n. 59
March et al. (1952-59), Poesies 3:47-50 , n. lix
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:372-74 , n. lix (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 124-125 , n. lxxxi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 118-119 , n. lxxxi
Subject POESIA
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 5442
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 120-122
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 120] Mossen Ausias march
text: Si col malalt quil metge lo fa cert … [ 122] … La tore gran li sembla gra demil
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5068
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 45-46
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Mossen auzias march
text: S2i coll malalt / qujl metge la fet sert … [ 46] … La torra gran li sembla gran de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5709
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 53-54 ff. dxxv[ij]-dxx[viij]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] Mossen Ausias march
text: S2i col malalt quel metge lo fa cert … [ 54] … la torre gran li sembla gra de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5569
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. lviij-lix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lviij] Altra
text: Si col malalt quel metge lo fa cert … [ lix] … La torre gran li sembla gra de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 5265
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 49r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 49] Si com aquell quil metie lo fa cert … [ 49v] … La torre gran li sembla gra de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 4423
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness f. lxxxvjr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxvj] Sicol malalt / quil metge lo fa cert … [ lxxxvjv] … la torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6372
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lvij-lviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lvij] [S]2J col malalt quil metie lo fa cert … [ lviij] … La torra gran li sembla gra de mjll
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6646
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. ciii-ciiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ciii] S2I col malalt / quil metge lo fa cert … [ ciiii] … la torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6523
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cvjv-cvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cvjv] S2I col malalt / quil metge lo fa cert … [ cvijv] … la torre gron [sic] / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 4694
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 145v-146v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 145v] Si col malalt / quil metje lo fa cert … [ 146v] … La torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 4583
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxvijv-clxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvijv] Mossen ausias march
text: Si col malalt / quil metge lo fa çert … [ clxviij] … la torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6767
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 116v-117v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 116v] DE AMOR CANTO. LXXXVII
text: S3I col malalt / quil metje lo fa çert … [ 117v] … la torre gran / li sembla gra de mill. | Fin del Canto. lxxxvij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 6221
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 110v-111v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt que·l metge lo fa cert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 110v] DE AMOR CANT. LXXXVI
text: S2I col malalt / quil metje lo fa cert … [ 111v] … la torre gran / li sembla gra de mill. | Fi del Cant. lxxxvj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28