Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3935
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si be mostrau que mi no avorriu
Incipit & Explicits text: Si be mostrau que mi no avorriu … tot açò·m pren deu hores en lo jorn
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 217
March et al. (2000), “Si be mostrau que mi no avorriu [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 167-169 , n. xxxviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.101 (219:400)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 85-86 , n. 38
March et al. (1952-59), Poesies 2:129-132 , n. xxxviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:306-08 , n. xxxviii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 61-62 , n. xliii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 55-56 , n. xliii
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5420
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 74-76
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Mossen Ausias march
text: Si be mostrau que mj no auorriu … [ 76] … Tot acompren deu hores enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4155
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 21r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 21] Mossen auzias march
text: S2i be mostrau / que mj no auorrju … [ 21v] … Tot açom pren deu oras en lo iorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note hi ha tres correccions fetes amb lletra antiga: a) entre els vv. 6-7 trobem interliniat la paraula “bon”, referida al v. 7 (“En aquell punt tot mon \bon/ voler negve”); b) el v. 35 afegeix al mot “voler” (lectura de BDNbcde) una “s”, d'acord amb els manuscrits AEFG1K; c) al v. 41 es copia “hun fum”, però aquesta darrera paraula s'ha subratllat amb línies discontínues, i s'ha esmenat l'error, escrivint “forn” al costat. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6035
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 100r-v f. dlxxiiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 100] mossen Ausias March
text: Si be mostrau que mj no auorriu … [ 100v] … tot acon pren deu ores lo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”; el f. 99, que precedeix aquesta composició, és en blanc
ID no. of Witness 4 cnum 6932
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 67r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 67] Mossen Auzias march
text: SJ be mostrau / quamj no auorriu … [ 67v] … Tot açom pren / deu hores en lo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5953
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. clxxxxvv-clxxxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxvv] Mossen auzias march
text: [S]J be mostrau / quamj no auorriu … [ clxxxxvj] … Tot açom pren / deu hores enlo iorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5550
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxxvijv-xxxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvijv] Altra
text: Si be mostrau que mj no auorrju … [ xxxviijv] … Tot acom pren deu hores en lo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5245
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 33r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 33] Si be mostrau que mi no auorriu … [ 33v] … Tot açom pren deu hores en lo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4381
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxiiijv-xxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxiiijv] Si be mostrau / que mi no auorriu … [ xxxvv] … tot açom pren deu hores en lo Jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6351
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxvij-xxxviij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxvij] SJ be mostrau que mj no auorriu … [ xxxviij] … Tot açom pren deu hores en lo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6599
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlviii-xlviiii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlviii] S2I be mostrau / que mi no, hauorriu … [ xlviiii] … tot açom pren / deu hores, enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6476
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. ljr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lj] S2I be mostrau / que mi no hauorriu … [ ljv] … tot açom pren / deu hores enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4653
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 73-74
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 73] Si be mostrau / que mi no hauorriu … [ 74] … tot açom pren / deu hores enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4575
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clviijv-clviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clviijv] Mossen ausias march
text: Si be mostrau / que mi no auorriu … [ clviiij] … tot ayçom pren / deu hores en lo Jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6723
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 56v-57
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 56v] DE AMOR CANTO. XLVI
text: S3I be mostrau / que mi no hauorriu … [ 57] … tot açom' pren / deu hores enlo jorn. | FIN DEL CANTO. XLVI
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6181
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 50v-51v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50v] DE AMOR CANT. XLVI
text: S2I be mostrau / que mi no auorriu … [ 51v] … tot aço m'pren [sic] / deu hores en lo jorn. | Fi del Cant. xlvj
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28