Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3934
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Sens lo desig de cosa desonesta
Incipit & Explicits text: Sens lo desig de cosa desonesta … “mellor de tots” hauré nom, si·m conferme
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Sens lo desig de cosa desonesta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 152-154 , n. xxxiii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 163-164 , n. 109
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 195 , n. 94.100 (219:399)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 75-76 , n. 33
March et al. (1952-59), Poesies 2:113-116 , n. xxxiii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:289-91 , n. xxxiii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 23-24 , n. xiv
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues , n. 202
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 17-18 , n. xiv
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5415
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 64-66
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Mossen Ausias march
text: Sens lo desig de cossa denosta [sic] … [ 66] … Mellor de tots aure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7231
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 148-149
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Altra
text: Sens lo desig / de cosa deshonesta … [ 149] … Mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6079
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 140v-141 ff. dcxiiijv-dcxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 140v] Mossen ausias march
text: Sens lo desig / de cosa desonesta … [ 141] … mellor de tots / aure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5938
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvij] Mossen auzias march
text: [S]Ens lo desig / de cosa desonesta … [ clxxxvijv] … Mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 6918
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 59v-60
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 59v] Mossen Auzias march
text: [S]Ens lo desig / de cosa desonesta … [ 60] … Mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5545
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xxxijv-xxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxijv] Altra
text: Sens lo desig de cosa desonesta … [ xxxiijv] … Mellor de tots haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6451
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xlvv-xlvi
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvv] Capitulo. XXVII Marco
text: Sens lo desig / de cosa desonesta … [ xlvi] … No met al cor / lo no cansable verme
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 9-16 i 41-44 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5240
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 29r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 29] Sens lo desitx de cosa desonesta … [ 29v] … Mellor de tots haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4376
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxx-xxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxx] Sens lo desig / de cosa desonesta … [ xxxj] … millor de tots / haure nom, sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6346
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xxxijv-xxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxijv] SEns lo desitx de cosa desonesta … [ xxxiijv] … Millor de tots haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6559
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xiv-xiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xiv] S2Ens lo desig / de cosa deshonesta … [ xiiv] … millor de tots / haure nom, sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6277
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xij-xiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xij] S2Ens lo desig / de cosa desonesta … [ xiij] … millor de tots / haure nom, sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Toanada” [sic]
ID no. of Witness 13 cnum 4614
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 22v-23v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 22v] Sens lo desigs [sic] / de cosa desonesta … [ 23v] … millor de tots/ haure nom sim conferme'
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4577
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. clxv-clxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxv] Mossen ausias march
text: Sens lo desig / de cosa desonesta … [ clxj] … mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6683
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 20v-21
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 20v] DE AMOR CANTO. XIIII
text: S3Ens lo desig / de cosa des honesta … [ 21] … millor de tots / haure nom sim conferme. | FIN DEL CANTO. XIIII
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6149
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 14v-15v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Sens lo desig de cosa desonesta, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 14v] DE AMOR CANT. XIIII
text: S2Ens lo desig / de cosa deshonesta … [ 15v] … millor de tots / haure nom sim conferme. | Fi del Cant. xiiij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28