Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3933
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Retinga·m Déu en mon trist pensament
Incipit & Explicits text: Retinga·m Deu en mon trist pensament … per que, anant a Ell, no trob' embarch
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Retinga·m Deu en mon trist pensament [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 574-578 , n. cxiv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.99 (219:33)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 349-352 , n. 114
March et al. (1952-59), Poesies 5:47-53 , n. cxiv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:257-61 , n. cxiv (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:108-110
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 62-64 , n. xliv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 56-58 , n. xxxii [sic = xliiii]
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 6090
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 162r-v f. dcxxxvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 162] Mossen auzias march
text: Mon mal no es / tant com en altre vench … [ 162v] … perque anant / aell no trobe embarch
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 1-40 i 85-88 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 2 cnum 6466
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. ciiv-ciiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiv] Capitulo. IX Marco
text: Mon mal no es tant / com en altre vench … [ ciiiv] … Perque anant / a ell no trobe embarch
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note testimoni mancat dels vv. 1-40 i 89-92 de la composició
ID no. of Witness 3 cnum 5724
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 147v-149
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 147v] Altres
text: Retingam deu en mon trist pensament … [ 149] … Perque anant a ell no trop embarch
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 55 (“Pensant mos mals, tot lo temps hi consum”) de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 4459
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. clxviiij-clxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiij] Marc
text: Retingam deu / en mon trist pensament … [ clxxv] … yo so aquest quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 5 cnum 6600
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xlviiii-lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xlviiii] R2Etigam [sic] deu / en mon trist, pensament … [ lv] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 6477
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. ljv-liijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ljv] R2Etigam [sic] Den [sic] en mon trist pensament … [ liijv] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 4654
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 74v-76v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 74v] Retigam [sic] deu / en mon trist pensament … [ 76v] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 6313
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cliiijv-clvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiijv] Mossen ausias march
text: Retingam deu / en mon trist pensament … [ clvj] … yo son aquest / quim dich Ausias March
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 6724
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 57v-59
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57v] DE AMOR CANTO. XLVII
text: R3Etingam Deu / en mon trist pensamént … [ 59] … yo so aquest / quem dich Ausias March. | FIN DEL CANTO. XLVII
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6182
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 51v-53v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 51v] DE AMOR CANT. XLVII
text: R2Etingam Deu / en mo tríst pensamént … [ 53v] … yo so aquest / quem dich Ausias March. | Fi del Cant. xlvij
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28