Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3932
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Quins tan segurs consells vas encerquant
Incipit & Explicits text: Quins tan segurs consells vas encerquant … m'arma roman en aquest mon dampnada
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 6
March et al. (2000), “Quins tan segurs consells vas encerquant [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 73-76 , n. xi
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 153-154 , n. 100
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 195 , n. 94.98 (219:398)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 27-28 , n. 11
March et al. (1952-59), Poesies 2:40-42 , n. xi
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:218-20 , n. xi (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 44-45 , n. xxx
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 38-39 , n. xxx
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5394
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 22-23
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Mossen Ausias march
text: Quins tals segurs consells vas acertant … [ 23] … Marma roman en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4147
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 10r-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Mossen auzias march
text: Q2ujns tan segurs consels vas enserquant … [ 10v] … En mon socors may no si trobarmada
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note testimoni fragmentari, mancat dels vv. 41-44, per pèrdua de folis
ID no. of Witness 3 cnum 7222
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 140-141
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] Altra
text: Quins tants segurs / consells vas ensercant … [ 141] … Marma roman / en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5674
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. xiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xiij] Mossen ausias march
text: Quins tan segurs / conssells vas ensercant … [ xiijv] … marma roman / enaquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 3816
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 26v-27v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 26v] Altra
rubr.: Mossen auzias march
text: [ 27] QVins tants segurs consells vas ensercant … [ 27v] … Marma roman / en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5742
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxviijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviij] Altra
rubr.: Mossen auzias march
text: Q10Vins tants segurs / consells vas ensercant … [ xxviijv] … Marma roman / en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 5523
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. xv-xj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xv] Altra
text: Qujns tan segurs consells uas encerquant … [ xj] … Marma roman en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 8 cnum 5218
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 11v-12
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 11v] Quins tan segurs conçells vas encercant … [ 12] … Marma roman en aquest mon damudada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4356
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xv-xjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xv] Quins tan segurs / consells vas, encercant … [ xjv] … marma roman / en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 10 cnum 6325
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. xjv-xijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xjv] [Q]Uins tan segus conçells vatg ensercant … [ xijv] … Marma roman en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6580
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. xxvii-xxviii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxviii] Q2Vins tan segurs / consells vas, en cercant … [ xxviii] … ma'rma roman / en aquest mon, damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6298
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. xxixr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxix] Q2Vins tan segurs / consells vas encercant … [ xxixv] … ma'rma roman / en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4635
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 44-45
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 44] Quins tant segurs / consells uas ençercant … [ 45] … m'arma roman / en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4567
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxliijv-cxliiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliijv] Mossen ausias march
text: Quins tant segurs / consells vas ençercant … [ cxliiijv] … Larma roman en aquest mon damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6704
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 40-41
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 40] DE AMOR CANTO. XXXII
text: Q3Vins tan segurs / consells : vas ençercant … [ 41] … ma'rma roman / en aquest mon damnada. | Fin del Canto. xxxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6167
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 34-35
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 34] DE AMOR CANT. XXXII
text: Q2Vins tan segurs / consells vas ensercant … [ 35] … m'arma roman / en aquest mon damnada. | Fi del Cant. xxxij
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12