Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3931
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Qui, sino foll, demana si m'enyor
Incipit & Explicits text: Qui, sino foll, demana si m'enyor … e guay d'aquells qu'entre llurs mans estan!
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 20
March et al. (2000), “Qui, sino foll, demana si m'enyor [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 225-227 , n. liv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 195 , n. 94.97 (219:397)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 121-122 , n. 54
March et al. (1952-59), Poesies 3:31-34 , n. liv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:357-59 , n. liv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 40-41 , n. xxvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 34-35 , n. xxvii
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5441
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 119
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Mossen Ausias march
text: Quj sino foll demana sim enyor … Tement que por masperanca confona
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8
Note text ratllat, corresponent als vv. 1-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 2 cnum 5436
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 109-111
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 109] Mossen Ausias march
text: Quj sino foll demana sim eyor [sic] … [ 111] … E guay daquells quentre lurs mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5704
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 49r-v f. dxxiijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Mossen Ausias march
text: Qui sino foll demana sim enyor … [ 49v] … e guay daquells quentre lurs mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6898
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 43v-44
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Auzias march
text: QUi sino foll demana sim anyor … [ 44] … E guay daquells / quentre seus mans stan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5756
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxxvijr-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvij] Mossen auzias march
text: Q6Ui sino foll / demana sim anyor … [ xxxxvijv] … E guay daquells quentre seus [sic] mans stan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa, que va precedida de la rúbrica “Tornada”, està escrita en el marge, amb lletra més petita
ID no. of Witness 6 cnum 5564
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. liij-liiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ liij] Altra
text: Qui sino foll demana sim enyor … [ liiij] … E quay daquells quentre llur mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 5260
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 45v-46
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 45v] Qui sino foll demana sim anyor … [ 46] … Que sera donchs dels quen llurs mals estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 4396
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxxxviiijv-lv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxxxviiijv] Qui sino foll demana sim enyor … [ lv] … e guay daquells quentre lurs mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 9 cnum 6367
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. lijv-liijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lijv] [Q]Vi sino foll demana sim anyor … [ liijv] … E guay daquells quentre llurs mans stan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 10 cnum 6574
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xxiiiir-v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxiiii] Q2Vi si no's foll / demana, sim enyor … [ xxiiiiv] … he guay d'aquells / quentre l'urs [sic] mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6292
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. xxvv-xxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvv] Q2Vi sino's foll / demana sim enyor … [ xxvj] … e guany d'aquells / que'ntre l'urs [sic] mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4629
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 39v-40v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 39v] Qui si n'es foll / demana sim'enyor … [ 40v] … e guay daquells / quentre lurs mans esta.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4565
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxxviiijv-cxl
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiijv] Mossen ausias march
text: Qui sino foll / demana Sim enyor … [ cxl] … e guay daquells / quentre llur [sic] mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6698
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 36v-37v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] DE AMOR CANTO. XXIX
text: Q3Vi si no es foll / demana sim enyor … [ 37v] … e guay d'aquells / quentre llurs mans estan. | Fin del Canto. xxix
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6164
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 30v-31v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 30v] DE AMOR CANT. XXIX
text: [ 31] Q2Vi si no es foll / demana si m'enyor … [ 31v] … e guay d'aquells / qu'ntre [sic] llurs mans estan. | Fi del Cant. xxix
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09