Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3930
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Qui ser'aquell del món superior
Incipit & Explicits text: Qui ser'aquell del món superior … perque m'avis hon es l'estatge seu
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 31
March et al. (2000), “Qui sera aquell del mon superior [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 386-391 , n. xciii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.96 (219:32)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 229-232 , n. 93
March et al. (1952-59), Poesies 4:26-33 , n. xciii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:81-86 , n. xciii (Ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 175-178 , n. iii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 177-180 , n. iii
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 5478
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 246-250
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 246] ausias march
text: Quj seraquell del mon superior … [ 250] … E tot es be pus es obra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès. La rúbrica inicial està escrita per una mà diferent de la del copista, i posterior
ID no. of Witness 2 cnum 5049
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 77r-78v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 77] Q3Vi seraquell del mon superior … [ 78v] … E tot es bo puys es hobra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note testimoni fragmentari, mancat dels vv. 97-100 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 3 cnum 5767
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. liiijv-lvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ liiijv] Mossen Auzias march
text: Q6Ui sera quell / dal mon superior … [ lvv] … E tot es be / pus es obra dedeu | ffy
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 4 cnum 6909
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 50-51
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] Mossen Auzias march
text: [Q]Vi seraquell / del mon superior … [ 51] … perquem auis / hon es lestatje seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla, precedida de la rúbrica “Tornada”, ha estat escrita per una segona mà posterior a la del copista
ID no. of Witness 5 cnum 5605
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxvv-cxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvv] Altra
text: Quj sera aquell del mon superior … [ cxvj] … E tot es be puys es obra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 25-72 i 97-100 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 6 cnum 6459
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxxxix-xcii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxix] Capitulo. III. Marco
text: Qui seraquell / del mon superior … [ xcii] … E tot es be / puix es obra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 7 cnum 5640
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 85-86v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 85] Altres
text: Qui sera quell del mon superior … [ 86v] … Perquem avis hon es lestatie seu
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 10 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 15 (“Aquell delit que·l mon pot haver dat”) de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 4406
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxiijv-lxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiijv] Mossen osias march
text: Qui seraquell / del mon superior … [ lxvv] … Perquem auis / hones lestatge seu | fj
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la rúbrica inicial es veu ratllada, mentre que la darrera estrofa ha estat copiada al marge per la mateixa mà que transcriu les dues darreres poesies del manuscrit, als ff. 197-204. Just abans de la darrera cobla, s'han ratllat dos versos (“En tal dolor lom sentir perdre deu | quis veu tal cas sentiment perdre deu”), que nosaltres no hem considerat a l'hora d'establir la versificació
ID no. of Witness 9 cnum 6405
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cv-cij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Segona
text: [Q]2Vi seraquell del mon superior … [ cij] … E tot es be puys es obra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 10 cnum 6656
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxviii-cxxixv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxviii] Q2Vi sera quell / del mon superior … [ cxxixv] … per quem auis / hon es lestatje seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6533
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxjxv-cxxxjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxjxv] Q2Vi ser'aquell / del mon superior … [ cxxxjv] … per quem auis / hon es lestatge seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 4702
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 176-178v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 176] Qui ser'aquell / del mon superior … [ 178v] … […] on es lestatge seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4564
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxxvij-cxxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvij] Mossen ausias march
text: Qui sera quell / del mon superior … [ cxxxviiij] … per quem auis / hon es lestatge seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 6804
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 196-198
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 196] DE MORT CANTO. III
text: Q2Vi sera' quell / del mon superiór … [ 198] … per quem auis / hon es lestatje seu. | Fin del Canto. iij
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6258
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 188v-190v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 188v] DE MORT CANT. III
text: Q2Vi ser'aquell / del mon superiór … [ 190v] … per quem auis / hon es lestatje seu. | Fi del Cant. iij
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12