Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3928
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa
Incipit & Explicits text: Qui, ne per sí, ne per Deu, virtuts husa … per c'ab hull flach miren cosa dificil
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
References (most recent first) March et al. (2000), “Qui ne per si ne per Deu virtuts husa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 461-476 , n. civ
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 213 , n. 94.94 (263:23)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 278-287 , n. 104
March et al. (1952-59), Poesies 4:102-120 , n. civ
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:152-67 , n. civ (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 240-247 , n. ii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 243-250 , n. ii
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 7625
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 246v-251v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 246v] Q2Vi de per si ne per deu virtuts vsa … [ 251v] … Per cab hull flach mjren cossa difficill
Condition incomplet
Poetic Stanza 32 x 8
Note manquen els vv. 49-64 i 201-216 de l'edició de Pagès; a més, l'ordre de les cobles és aquest: vv. 1-48, 65-112, 225-272, 113-200, 217-224, 273-288 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 2 cnum 5719
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 70-75v ff. dxxxxiii[j]-dxxxxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 70] Rims estrams de mossen Ausias march
text: Qui de per si ne per deu virtuts vsa … [ 75v] … per quab vll flach mjren cosa difiçil | fi
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 5612
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxxviij-cxxxiiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviij] Altra
text: Q2ui de persi ne per deu uirtuts husa … [ cxxxiiij] … Per cab hull flach mjren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 6468
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. cviiii-cxvii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiii] Capitulo. II. Marco
text: Qui de per si / ne per deu virtut vsa … [ cxvii] … Per cab vll flach / miren cosa difficil
Condition incomplet
Poetic Stanza 34 x 8
Note manquen els vv. 49-64 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 5650
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 103v-108v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 103v] Qui de per si ni per deu virtuts no vsa … [ 108v] … Per cap vll flach miranla cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
Note a la desena estrofa hi ha un vers ratllat, que no hem comptabilitzat en el nombre de versos
ID no. of Witness 6 cnum 4449
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxxiiij-cxxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxiiij] Q2ui de per si ne per deu virtuts vsa … [ cxxx] … per qu'ab vll flach / miren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 6414
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxxj-cxxvj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxj] DE HONOR
rubr.: [Q]2Vui [sic] de per si ne per deu virtuts vsa … [ cxxvj] … Percab vll flach mjren cosa dificil
Condition incomplet
Poetic Stanza 32 x 8
Note manquen els vv. 49-64 i 201-216 de l'edició de Pagès. De més a més, aquest testimoni està ordenat d'acord amb la següent correspondència: vv. 1-48, 65-112, 225-272, 113-200, 217-224 i 273-288 de l'esmentada edició
ID no. of Witness 8 cnum 6662
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxxviv-cxlii
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxviv] Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ cxlii] … per qu'ab vll flach / miren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 6539
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxlviij [sic = cxxxviij]v-cliiij [sic = cxxxxiiij]
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxlviij [sic=cxxxviij]v] Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ cliiij [sic=cxxxxiiij]] … [per] qu'ab vll flach / miren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 4708
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 187-193v + 198
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 187] Qui de persi / ne per Deu uirtuts usa … [ 198] … perqu'ab ull flach / miren cosa difficil
Poetic Stanza 36 x 8
Note els folis estan descompaginats, de manera que als ff. 194-197v s'interpolen versos de la composició començada “Lo tot es poch ço perque treballam”
ID no. of Witness 11 cnum 4560
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxv-cxxxj
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxv] Mossen ausias march
text: Qui de persi / ne per deu virtuts vsa … [ cxxxj] … per quab vll flach / miren cosa difficil
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 6796
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 153v-159v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 153v] CANTO MORAL. X. STRAMPS
text: Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ 159v] … per qu'ab vll flach / miren cosa difiçíl
Poetic Stanza 36 x 8
ID no. of Witness 13 cnum 6250
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 147-153
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 147] CANT MORAL. X. STRAMPS
text: Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ 153] … per qu'ab vll flach / miren cosa difficíl
Poetic Stanza 36 x 8
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-12-17