Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3924
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Que val delit, puys no es conegut
Incipit & Explicits text: Que val delit, puys no es conegut … fes-me saber si pregar per tu cal
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 14
March et al. (2000), “Que val delit puys no es conegut [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 401-405 , n. xcv
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 156 , n. 94.90 (219:31)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 238-240 , n. 95
March et al. (1952-59), Poesies 4:41-46 , n. xcv
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:95-99 , n. xcv (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 178-180 , n. iv
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 180-182 , n. iv
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5480
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness pp. 256-259
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 256] Mossen Ausias march
text: Que val delit pus no es conegut … [ 259] … Ffes ma saber si pregar per tu val
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5047
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 79v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 79v] Mossen auzias march
text: Q3Ve ual delit puys no es conegut … Que de bon grat vidabandonarem
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note fragment només amb la primera cobla; manquen, per tant, els vv. 9-76 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 3 cnum 6096
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 167-168 ff. dcxxxxij-dcxxxxiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 167] Mosen ausias march
text: Que val delit / puis no esconegut … [ 168] … gustar nos pot / be ton amargos mal
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-77 de l'edició de Pagès. Còpia fragmentària, sense la tornada
ID no. of Witness 4 cnum 6735
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 35-36
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Mossen Auzias march
text: QVe val delit / pus no es conegut … [ 36] … Ffes me saber / si pregar per tu val
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida da la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5750
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxviij-xxxviiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviij] Mossen auzias march
text: Q6Ve val delit / pus no es conagut … [ xxxviiij] … Ffes me saber / si pregar per tu val
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5607
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. cxix-cxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxix] Altra
text: Q2ue ual delit puys no es conegut … [ cxxv] … Ffes me saber si pregar per tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 7 cnum 6464
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. xcviiiv-cv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiiv] Capitulo. VII Marco
text: Que val delit / puix no es conegut … [ cv] … Gustar nos pot // beton amargos mal
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 8 cnum 5642
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 88v-90
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 88v] Que val delit puys no es conegut … [ 90] … Ffes me assaber si pregar per tu cal
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 37 (“D'aquest present a tothom do ma part”) de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 4408
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. lxviij-lxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxviij] Que val delit / puix no es conegut … [ lxviiijv] … fes me saber / si pregar per tu, cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tor”
ID no. of Witness 10 cnum 6407
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cv-cvjv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Quarta
text: [Q]2Ve val delit puys no es conegut … [ cvjv] … Fes assaber si pregar per tu cal
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 11 cnum 6658
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. cxxxii-cxxxiiiv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxii] Q2Ve val delit / puix no es conegut … [ cxxxiiiv] … fes me saber / si pregar pertu, cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 12 cnum 6535
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. cxxxiiij-cxxxvv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxxxiiij] Q2Ve val delit / puix no es conegut … [ cxxxvv] … fes me saber / si pregar per tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 13 cnum 4704
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 182-182v bis
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 182] Que ual delit / puix no es conegut … [ 182v bis] … fes me saber / si pregar por tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 14 cnum 4563
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxxxvv-cxxxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvv] Mossen ausias march
text: Que val delit / puis no es conegut … [ cxxxvij] … fes me saber / si pregar per tu cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 15 cnum 6806
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 201-202v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 201] DE MORT CANTO. V
text: Q3Ve val delit / puix no es conegut … [ 202v] … fes me saber / si pregar per tu cal. | Fin del Canto. v
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 16 cnum 6260
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 193v-195
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 193v] DE MORT CANT. V
text: Q2Ve val delit / puix no es conegut … [ 195] … fes me saber / si pregar per tu cal. | Fi del Cant. v
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-12