Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3921
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) [?]
Language català
Date celebració 1431 - 1434
City, library, collection, & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-17
Title(s) in volume […] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats, f. 1 nota al marge superior
Copied 1422 a quo - 1500 (cita una disposició del 1422)
Location in witness ff. 1-19v
Title(s) in witness […] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats, f. 1 nota al marge superior
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1] Primo del cance [sic] qual han a esser ne com ha a ragir la Justicia
text: Primerament ordonam que en lo regiment e admjnistracio dela dita justiçia ayam vn Canceller tal com es designat en vna constitucio feta per la Jllustra Regina Maria consor ela donchs lochtinent general del tenor seguent Primerament a suplicacio e de assentiment e approbacio dela present cort ordenam e estatujm perpetualment que quant los officis de Cancellers o viçicancellers vegaran per mort … [ 19v] … E per tal que algu no puga deles dites costs Jgnorancia pretendre o alegar volem e manam que cascun any lo Yorn dela vigilia de nadal e aximateix lo diluns dela setmana santa los dits officials e cascun dels facen e sien tenguts sots pena de priuacio de sos officis en les Ciutats viles o lochs principals de lurs Juradicions per honor e rauerencia de deu la present nostra constitucio lo qual volem en los libres deles lurs Corts esser registrada solemnament publica[da]
Associated Texts s'inicia amb una disposició que recull una altra d'anterior texid 1744 María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
també aludeix a constitucions de les corts de Montsó al f. 9 texid 3057 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Note capítols de cort sobre oficis de regiment de la justícia, relatius al principat de Catalunya (canceller, vicecanceller, protonotaris, vegers, algutzirs, comissaris, advocats, fiscals, etc.)
Record Status Created 2000-05-17
Updated 2012-01-28