Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3920
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Qual ser'aquell que fora sí mateix
Incipit & Explicits text: Qual ser'aquell que fora sí mateix … l'om bestial o l'entenent complit
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) March et al. (2000), “Qual sera 'quell que fora si mateix [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 443-454 , n. cii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 185 , n. 94.86 (219:312)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 265-272 , n. 102
March et al. (1952-59), Poesies 4:82-96 , n. cii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 2:134-46 , n. cii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 100-106 i 163 , n. lxx, vi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 94-100 , n. lxx
Number of Witnesses 15
ID no. of Witness 1 cnum 7627
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 253v-258
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 253v] Q2Ual seraquell qui fora si mateix … [ 258] … Lo quj raho lo fa ser ahunjt
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 5718
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness ff. 65-69v ff. dxxxviiij-dxxxxiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Mossen Ausias march
text: Qual sera quell / qui fora si matex … [ 69v] … Lom bestial / o lentenent complit | fi
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 5602
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness ff. ciij-ciiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciij] Altra
text: Qual seraquell que fora si mateix … [ ciiij] … Lom bestial o lentenent complit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 6454
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6 (BITECA manid 2304)
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10
Location in witness ff. lxiiiv-lxx
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiiv] Capitulo. II Marco
text: Qual seraquell / que fora si mateix … [ lxx] … Lom bestial / que nos de seny complit
Condition incomplet
Poetic Stanza 28 x 8
Note manquen els vv. 105-112 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 5 cnum 5648
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness ff. 98v-102v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 98v] Altres
text: Qual sera quell qui fora si matex … [ 102v] … Lo qui damor com bestia sentit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 4447
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. cxviij-cxxijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ cxviij] Q2ual seraquell / qui fora si mateix … [ cxxij] … lo quid'amor / com bestia sentit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 6411
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness ff. cxiij-cxvijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiij] [Q]2Ual seraquell qui fora si matex … [ cxvijv] … Lo qui la raho lo fa ser ahunjt
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 8 cnum 6629
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness ff. lxxvijv-lxxxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxvijv] Q2Val sera'quel / qui fora, simateix … [ lxxxij] … lo qui d'amor / com bestia, sentit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 6506
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness ff. lxxxj-lxxxv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ lxxxj] Q2Val sera'quell / qui fora simateix … [ lxxxv] … lo qui d'amor / com bestia, sentit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 4682
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness ff. 112-117v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 112] Qual sera'quell / qui fore si mateix … [ 117v] … lo qui d'amor / com bestia sentit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 11 cnum 4572
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness ff. cxlviiijv-cliiij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiijv] Mossen ausias march
text: Qual seraquell / qui fora Si mateix … [ cliiij] … Lom bestial / o / lentenent complit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 6780
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 140
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] ESPARÇA DE AMOR. VI
text: Y3O so molt trist / e puch me dir mesqui … vinint a pres / del altra llur saho. | Fin delas coplas Sparças
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note testimoni fragmentari, tan sols amb els vv. 7-16 de l'edició de Pagès
ID no. of Witness 13 cnum 6753
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness ff. 89-94
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] DE AMOR CANTO. LXXIII
text: Q3Val sera'quell / qui fora si matéix … [ 94] … l'hom bestial / o' lentenent complit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 14 cnum 6208
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness ff. 83v-88
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 83v] DE AMOR CANT. LXXIII
text: Q2Val sera'quell / qui fora si matéix … [ 88] … l'hom bestial / o l'entenent complit
Poetic Stanza 29 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 6234
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness f. 133
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Qual ser'aquell que fora sí mateix, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] ESPARÇA DE AMOR. VI
text: Y2O so molt trist / e puch me dir mesqui … vinint a pres / de l'altra llur saho. | Fi de las Sparças
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note testimoni fragmentari, tan sols amb els vv. 7-16 de l'edició de Pagès
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2008-05-09